Gå til innholdssider

Sikkerhetsventiler for hydrogen-applikasjoner

Allerede nå blir mer enn 600 billioner kubikkmeter hydrogen produsert i prosess industrien, hvert år. Hydrogen er et grunnleggende stoff i mange industrier, f.eks. raffinerier, i ammoniakkproduksjon eller andre kjemiske prosesser. Hydrogen er produsert i en kjemisk prosess eller elektrolyseprosess ved bruk av elektrisk energi. I tillegg til disse behovene, er teknologien ved bruk av hydrogen som en energikilde i forbrenningsmotorer eller via brenselsceller, klar til å erstatte petroleumsprodukter i fremtiden.

Fordelene ved bruk av hydrogen som energikilde er blant annet:

  • Nøytralt CO2-fotavtrykk: Hydrogen som er produsert fra fornybare energikilder, er en CO2-nøytral energibærer og et grunnleggende materiale.
  • Fleksibel energilagring: Hydrogen produsert fra fornybare energikilder kan lagres i væske eller gassform i tanker og bergrom. Det er distribuert over et område ved bruk av mobile tanker og eksisterende gassrørlinjer.
  • ''Power to X'': Hydrogen kan brukes fleksibelt som energileverandør i brenselceller, drivstoff i forbrenningsmotorer og som en erstatning av koks i stålproduksjon.

Tekniske utfordringer for sikkerhetsventiler i hydrogen applikasjoner

Hydrogen er lagret og transportert med den høyest mulig energitetthet. Dette betyr temperaturer ned til -253 °C, og i påfyllingsystemer, trykk opp mot 900 bar for kaldt flytende hydrogen. Materialene som brukes i disse prosessene må være bestandige mot hydrogensprøhet. (Image, 177 kB)

LESER sikkerhetsventiler for varierende hydrogenapplikasjoner

Følgende produktgrupper er foretrukket:

Se alle våre sikkerhetsventiler.

Vi anbefaler austenittisk syrefast stål 1.4404/316L eller 1.4408/CF8M som er standard for delene som er i kontakt med mediet. Disse materialene er bestandige mot hydrogensprøhet. Det varierer på bruksforholdene hvorvidt det er best å bruke støpt eller smidd materiale.

LESER Sikkerhetsventiler har bevist at de er egnet for kryogene temperaturer fra -150°C/-238°F til det absolutte nullpunkt i flere år. For å få best mulig tettningsvirkning under slike forhold, har vi følgende anbefalinger for produktets konfigurasjon:

  • Sikkerhetsventil med setebøssing - Produktgruppe API Type 5264
  • Metallisk tetningsflate - Standard versjon
  • Stellittplate - LESER opsjonskode J25
  • Stellitert setebøssing - LESER opsjonskode L65

Hydrogen, enten i gassform, høyt komprimert eller flytende, kontakt oss og vi vil finne den riktige løsningen for deres applikasjon. På fabrikken til LESER er det mulig å teste sikkerhetsventiler på en egnet kryo testbenk. Testbenken er basert på standard DIN EN 13648-1. Testingen er sertifisert med godkjenningssertifikat 3.1 eller 3.2 i henhold til DIN EN 10204. På testbenken kan sikkerhetsventiler testes ved -196°C opp til 155 barg og DN150/6''. Alle ventilstørrelser som er relevant for hydrogen kan bli testet for lekkasjer under reelle forhold med nitrogen.

Iselin Straume Engjaberg

Business Manager - Pressure Safety +47 94 37 07 96 ise@armatec.no

Ta kontakt med Iselin

Hydrogensiden

Hydrogen er et stort område, vi har laget en egenside for samle opp nyheter og informasjon.

Her finner du mer informasjon om hydrogen