Gå til innholdssider

Automatisk vannpåfylling uten EL

SYR Vannpåfylling | 6828 CA Filling Combi Plus DN15 og 6628 BA Filling Combi Plus DN20 | SYR sine vannpåfyllingsenheter, Filling Combi Plus, har alt du trenger for vannpåfylling i én komplett enhet og krever ingen elektrisk tilkobling.

Det finnes to utgaver – 6828 CA i DN15 og 6628 BA i DN20. De består begge av en tilbakeslagssikring – type CA eller BA for henholdsvis væsker i kategori 3 og 4 iht. NS-EN1717 – trykkreduksjonsventil, kuleventiler, sil, manometer og isolasjon.

Vannpåfylling skjer ved at trykkreduksjonsventilen settes til ønsket anleggstrykk – trykkreduksjonsventilen vil da stå åpen frem til trykket på anleggssiden når settpunktet og ventilen lukker. På denne måten kan du alltid være sikker på at anlegget fylles til korrekt trykk samtidig som nettvannet beskyttes mot forurensning.

Under er en tabell med oversikt over væskekategorier og valg av til tilbakeslagssikring.

Væske-kategori Beskrivelse Minimumskrav til tilbakeslagssikring
1 Rent drikkevann, direkte fra vannforsyningsnettet. Krever ikke sikring
2 Vann som ikke utgjør noen helsefare. Vann som kan ha endret smak, lukt, utseende eller temperatur. EA
3 Væske som kan inneholde ett eller flere helseskadelige stoffer. CA / DA / GA
4 Væske som kan inneholde stoffer som er giftige, kreftfremkallende, radioaktive eller mutagene. BA
5 Væske som kan inneholde bakterier, virus eller parasitter. AB /AA

For mer informasjon – se produktark:

Vannpåfylling SYR 6828 CA Filling Combi Plus DN15

Vannpåfylling SYR 6628 BA Filling Combi Plus DN20