Gå til innholdssider

Løsninger og markeder

Ventiler og aktuatorer

Pålitelig drift er avgjørende for enhver anleggsvirksomhet, og her kommer ventilen og aktuatoren som nødvendige komponenter. Vårt mål er å tilby moderne installasjoner av ventiler og aktuatorer som er skreddersydd for dine behov og oppfyller strenge krav for medietype, trykk, temperatur og forskrifter. Vi jobber for å sikre sømløs og feilfri drift av ditt anlegg, der ventiler og aktuatorer spiller sentrale roller.

Instrumentering og regulering

Instrumentering og regulering spiller en avgjørende rolle i industrielle prosesser. Ved å overvåke og kontrollere ulike parametere sikrer de optimal drift, effektivitet og sikkerhet i industrianlegg. Vi sørger for at du får riktig informasjon for å kontrollere prosessen din. Riktig temperatur, flyt, hastighet, nivå og trykk gir deg et utmerket grunnlag for analyse, optimalisering og kontroll.

Tilbakeslagssikring

Vann er vår viktigste ressurs og en forutsetning for alt liv. Det er derfor livsviktig å ha tilgang til rent vann. Vi har et stort utvalg av tilbakeslagssikringer som beskytter drikkevannet mot tilbakestrømning av forurensede væsker ihht NS-EN 1717

Pumpeteknikk

Det er mange faktorer som spiller inn når det kommer til valg av pumpe og pumpesystemer. Sammen med deg skisserer vi pumpeløsning og livssyklus – fra medie- og ytelseskrav til service og holdbarhet. Lobepumpe, vakuumpumpe, sentrifugalpumpe, sirkulasjonspumpe, tannhjulspumpe, fortrengningspumpe, menbran pumpe, grunnvannspumpe, avløpepumpe, brønn pumpe, borehullspumpe, eksenterskruepumpe, trykkpumpe, slampumpe ...

Rørtekniske løsninger

Med Straub rørkupling kan du raskt og sikkert skjøte rør vedlikeholdsfritt uten behov for flenser eller sveising. I tillegg til lav vekt og lave installasjonskostnader ungår du blant annet stress forårsaket av vibrasjoner.

Trykksikring

Hovedformålet med en sikkerhetsventil er å beskytte liv, helse og miljø. Armatec er eksperter på løsninger for trykksikring. Vi har agenturet for LESER, SYR, Zook i Norden og har autorisert servicesenter for LESER sikkerhetsventiler (LARC). Distribuerer også Göetze og BBM. Vi designer og finner riktig ventil for kundens applikasjon.

Vann- og energimåling

Korrekte målinger krever pålitelige målere. Men moderne måleteknologi handler også om å samle inn, bearbeide og presentere måledata. Vi sørger for at du får vite enda litt mer, kanskje bli enda litt bedre.

Energisystemer

I komplekse prosjekter er forutsigbarhet uvurderlig, og prefabrikkerte enheter samt skreddersydde løsninger gir deg full kontroll. Sammenflettingen av energisystemer og tekniske rom i fjernvarmeinfrastruktur er kritisk for å oppnå effektive, bærekraftige energiløsninger. Optimal styring og distribusjon av varme og kraft, spiller en avgjørende rolle i overgangen til grønn energi.

Grønn energi

Verden trenger innovative løsninger for en bærekraftig fremtid. Vi har samlet innhold om utviklingene innen hydrogen- og ammoniakkbasert energi, to kraftfulle drivstoff som spiller en stadig viktigere rolle i overgangen til fornybar energi. Les om hvordan disse grønne teknologiene revolusjonerer energisektoren og bidrar til å redusere klimautslippene mens vi tar skritt mot en renere og mer bærekraftig planet.

Luft- og partikkelutskilling

Partikler og luft forårsaker trøbbel i både VVS-systemer og industrielle systemer. Vi får partikler og luftbobler til å forsvinne, slik at anlegget ditt kan fungere som det skal.

Trykkholding og ekspansjon

Et godt system for trykkregulering fordeler varme og kulde optimalt. Det høres kanskje selvforklarende ut, men det er en kunst å oppnå dette. Vi behersker denne kunsten fra teori til praksis.

Varmeveksling & akkumulering

Det blir stadig viktigere å spare energi i eiendommer. Vi utvikler systemer for varme og varmtvann som er bærekraftige og som i økende grad kombinerer flere energikilder.