Gå til innholdssider

Bærekraft

Flere og flere innser at bærekraft er avgjørende for virksomheten, spesielt innen bygg- og industribransjen. Leietakere og sluttforbrukere krever at eiendommer og produkter skal være bærekraftige. Finansielle aktører, interesseorganisasjoner og politikere belønner bærekraftige initiativer.

Kvalitetsprodukter

Produkter som er trygge å håndtere og gunstige i et livssyklusperspektiv

Teknisk kunnskap

Tilføyelse av dyp teknisk kompetanse og bruk av digitale verktøy

Bærekraftige system

Systemer som imøtekommer høye krav fra både brukere og lovgivere

Vår tilnærming til miljø og bærekraft

Bærekraftig standpunkt

Vi ønsker å etterlate en positiv arv for kommende generasjoner, så vi strekker oss etter bærekraft i alle deler av vår organisasjon.

Les mer om vår tilnærming til bærekraft

Klimasmart flyt teknologi

Vårt løfte om klimasmart flytteknologi handler om å kombinere høykvalitets tekniske produkter og dyptgående teknisk kunnskap.

Dette er vårt løfte til klimasmart flyt teknologi

Krav til nullutslipp

Bygninger står for omtrent en tredjedel av alle klimagassutslipp i EU det er ca. 40% av den totale energibruken og 36% av utslippene relatert til energi i form av drivhusgasser.

Her finner du mer informasjon om kravet til nullutslipp

Vår innsats spiller en rolle

Klimasmart flyt teknologi er nødvendig for velfungerende tekniske systemer.

Les mer om klimasmart flytteknologi som påvirker miljøet positivt

Miljøpåvirkning

Armatec forplikter seg iht. Paris-avtalen og støtter 50 % reduksjonsmål for klimagasser (klimagasser) innen 2030.

Les mer om Armatec og miljøpåvirkning

HMS-policy

Vår ansattes helse, så vel som helsen til våre underleverandører, er av stor betydning for oss. Vi streber etter at alle skal være like friske etter en dags arbeid med Armatec-prosjekter.

Les mer om Armatec HMS-policy

Klimasmart flyt- og strømningsteknikk er nødvendig på en rekke områder innen bygg og industri. Her er noen eksempler hvor vår kunnskap og våre produkter utgjør en forskjell.

Fra KULING til COOLING

Vindkraft står for ca. fem prosent av all elektrisitetsproduksjon i verden, markedet vokser med fem prosent årlig og forventes å være verdt 1 250 milliarder kroner innen 2025. Den tekniske utviklingen går i rasende fart og produsentene streber etter å maksimere energiutvinningen fra vinden som feier over land og vann.

Les med om vindkraft her

Bærekraftige energiløsninger

Verden trenger innovative løsninger for en bærekraftig fremtid, vi har samlet litt innhold om klimasmart Grønn enerig, inne hydrogen, ammoniakk og solenergi.

Les mer om bærekraftige energiløsninger