Skip to content

197 hits on ””

Kontrollventil, Toveis Duosete

Ventiler med duosete er egnet for store og allsidig styringsapplikasjoner som i skip, smelteverk og generell prosesskontroll. D e har bevist sin pålitelighet i mange år og med sin høye driftsikkerhet selv ved utfordrende driftsforhold takket være dobbelt opplagret spindel.

Safety module VK 2 Flenset

En kontrollerbar tilbakeslagsventil for væskekategori 2. Klassifisert som tilbakestrømningsvern type EA i henhold til NS-EN 1717:2000. Standarden henivser til tilbakeslagssikring som skal beskytte drikkevannsystemer mot tilbakestrømning av forurenset vann.

Straub Open Flex

Fleksibel Rørkupling med hengsler for reparasjon av rør av alle materialer. En kompakt, enkel, tidsbesparende og sikker løsning for å skjøte to ulike materialer uten varme, gjenger eller flens. Trolig den mest brukervennlige løsningen for utilgjengelige og sensitive områder.

Straub Step Flex

Fleksibel Rørkupling for skjøting av rør av varierende diameter. En kompakt, enkel, tidsbesparende og sikker løsning for å skjøte to ulike materialer uten varme, gjenger eller flens. Trolig den mest brukervennlige løsningen for utilgjengelige og sensitive områder.

Safety module VK 3 Gjenget

En beskyttelsesmodul med doble tilbakeslagsventiler og mellomliggende kammer med drenering for væskekategori 3. Klassifisert som tilbakestrømningsvern type CA i henhold til NS-EN 1717:2000. Standarden henivser til tilbakeslagssikring som skal beskytte drikkevannsystemer mot tilbakestrømning av forurenset vann.

Holder Type FAH

Pre-Torque Holder Design allows pre-assembly of a rupture disk (bursting disc) into a holder prior to field installation

Kontrollventil, Treveis

Treveis ventil anvendes til flere ulike termodynamiske prosesser takket være optimal hydrodynamik for blanding og veksling. Arca har utviklet en spesiell treveis on/off ventil til den ekstremt korte syklusen til kjølesystemet for wireproduksjon.

SIHI Tørrvakuumspumpe

For å imøtekomme behovene til prosessindustrien har SIHI utviklet helt tørre vakuumpumper. Tørrvakuumspumper blir stadig oftere benyttet av industrien på et generelt grunnlag der det er et økende behov for uforurenset vakuum fri for olje eller andre driftsvæsker, et krav om lave driftstrykk, en fleksibilitet krevet av batchprosesser, bekymringer om lagring og avfallshåndteringskostnader for driftsvæsker og det stadig økende presset for å minimere life-cycle-costs. Pumpen er en vertikal twin-screw som er absolutt tørrkjørende uten mekaniske akseltetninger. Denne hermetisk lukkede enheten er helt og holdent designet for å stå mot disse utfordringene mens den samtidig opprettholder en enkel, kostnadseffektiv løsning.

Rubber expansion joints Type 50

En lavkorrugert gummikompensator med gode lydisolerende egenskaper for struktur- og væskebåren støy. Den kjennetegnes ved meget gode utvidelsesmuligheter, særlig i vinkelplan. Lavkorrugert belg med integrert flenstettende profil (tetter mot motflens uten ekstra pakning). Svivelflensene er utført med gjennomgående hull.

Showing 1-10 of 197 hits

Show 10 hits to