Gå til innholdssider

Veien mot karbonnøytrale varmevekslere

SSAB og Alfa Laval har etablert et samarbeid for en global karbonnøytral forsyningskjede.

I 2022 inngikk Alfa-Laval og SSAB et partnerskap med målsetting å produsere den første varmeveksleren laget av fossilfritt stål. Nå er det allerede en realitet; Alfa Laval skal bruke SSABs resirkulerte stål produsert uten fossile utslipp (SSAB Zero™) i sine varmevekslere.

"Ved å bruke nullutslippsstål i varmevekslerne våre, driver vi hele verdikjeden mot en mer bærekraftig fremtid", sier Thomas Møller, president Alfa Laval Energy Division.

Om Alfa-Laval og SSB samarbeidet

Verdens stålproduksjon står for omtrent 7 prosent av verdens totale karbonutslipp. Karbonnøytralt stål produksjon kan ha stor innvirkning på å nå Zero utslipp.

SSAB Zero er karbonutslippsfri, kommer fra resirkulert stål og produseres gjennom fornybarbaserte prosesser.
Med Alfa Laval's globale produksjon av bransjeledende varmevekslere, tar dette samarebidet et viktig skritt i riktig retning for å oppnå en global karbonnøytral forsyningskjede.

– Dette er en reise, hvor vi hele tiden utforsker hvordan vi kan inkorporere bærekraftige materialer i flere komponenter, sier Thomas Møller. "Over tid er vi av den oppfatning at nullutslippsmaterialer som fossilfritt stål vil bli den nye standarden i bransjen."

Alfa-Lavas målsetting

Alfa Laval har som målsetting å bli karbonnøytral innen 2030, og etterstreber å eliminere utslipp fra produkter i hele verdikjeden fra råvareutvinning til utrangerte produkter. I tillegg til å bruke fossilfritt stål i varmevekslere, implementerer Alfa Laval nå også resirkulert carbon black (carbon black) i sine pakninger. Bruk av resirkulert carbon black resulterer i opptil 5 prosent reduserte karbondioksidutslipp for en varmeveksler sammenlignet med konvensjonelle pakninger.

For mer informasjon om Alfa-Laval og SSB samarbeidet ta en prat med Tore Jan

Tore Jan Jordan

Salgsingeniør +47 995 00 792

Ta kontakt med Tore Jan