Gå til innholdssider

Durco Mark 3 ISO – Pumper med mekanisk akseltetning for kjemi industri

Serie Mark3 ISO – Sentrifugalpumper i henhold til ISO norm 2858, 5199 og 15783. Durco Mark 3 Iso pumpen i fra Flowserve tilbyr effektiv pumping med utmerket hydrauliske egenskaper som bidrar til lave livssyklus kostnader for våre kunder. Pumpene er i henhold til ISO 2858 og Iso 5199 design normer.

Hvorfor velge Durco Mark3 ISO:

 • Store valgmuligheter mtp. både design, materialsammensetninger, akseltetninger, lager og mye mer, gjør at rett konfigurasjon kan velges til selv den mest krevende applikasjonen.
 • Mark3 ISO med revers-vane-impeller tilbyr høyeffektiv ytelse gjennom hele pumpens levetid.
 • Optimalt og forutsigbart tetningskammertrykk som reetableres etter hver impellerinnstilling.
 • Maksimal levetid for mekanisk tetning på grunn av et ideelt tetningsmiljø, skapt av SealSentry™ tetningskammeret.
 • Todelt lagerbrakett reduserer lagerkostnadene og forenkler ettermontering for ISO 2858-kompatible pumper.
 • Robust aksel- og lagerdesign som minimerer akselavbøyning og forlenger levetiden for mekanisk tetning og lager.
 • Rask og nøyaktig impellerinnstilling med bransjens mest innovative eksterne impellerjusteringsmekanisme.
 • Reverse vane impellerjusteringer i butikk, med den eneste pumpen som drar full nytte av den bakre uttrekkbare designen.

Med RV(reverse vane)-hjulet er tetningskammertrykket en funksjon av sugetrykket, selv når VSD-drevet og dermed forblir konstant. Dette tillater enkelt oppsett av tetningsbeholdertrykk og øker den mekaniske tetningens levetid. Med konkurrerende design, en som bruker åpne eller halvåpne impellere, er tetningskammertrykk en funksjon av utløpstrykket og krever komplekse beregninger for å etablere trykk ved tetningen og krever høyere tetningsbeholdertrykk = kortere tetningslevetid. Dette kan være kritisk når et begrenset nitrogentrykk er tilgjengelig i anlegget. Flowserve-datablad viser alltid tetningskammertrykket, spesielt nyttig når du vurderer tilbud.

ISO Kjemi Norm pumper i flere design

Durco Mark 3 ISO kjemiske prosesspumper er tilgjengelige i mange design, som kan konfigureres for å møte nøyaktige applikasjonskrav.

 • Langkoblet pumper.
 • Tett koblet blokk pumpe.
 • Selvsugende pumpe.
 • Innfelt impeller for større partikler.
 • Senterlinje montert.
 • Vertikal kum.

Durco Mark 3 ISO MAG

Tetningsfri pumpe i henhold til Kjemi Norm (ISO2858/5199/15783)
Durco Mark3 ISO MAG er en tetningsfri pumpe med helt enestående egenskaper knyttet til effektivitet. Pumpen er designet iht. ISO norm 2858, 5199 og 15783 kriterier. Pumpen er helt utmerket til krevende applikasjoner hvor ingen lekkasje er tillatt.

Typiske områder hvor pumpen blir benyttet er :

 • Syrer
 • Kjemisk prosessering
 • Etsende medier
 • Hydrokarbonbehandling
 • Petrokjemisk prosessering
 • Legemidler
 • Polymerer
 • Løsemidler

Pumpen kan også leveres med følgende sertifikater på forespørsel:

 • ATEX II 2G T1–T5 (2014/34/EU)
 • CUTR
 • Matvarekvalitet (1935/2004/EC)