Gå til innholdssider

Isolering av fjernvarmerør

I denne artikkelen skal vi ta for oss et lite nærvarmeanlegg som er installert på et gårdsbruk. Rørnettet varmes opp av et flisfyringsanlegg som er plassert i driftsbygningen. Anlegget driftes på 80/60 C på vinterstid og 70/40 på sommeren da det primært benyttes til oppvarming av tappevann.

Fra energisentralen er det lagt PEX Twin Flextra preisolerte fjernvarmerør til fire forskjellige hus:

- Kårbolig med drengestue: 40 + 40 mm – Lengde: 120 meter
- Hovedhus: 32 + 32 mm – Lengde: 80 meter
- Gartnerbolig: 32 + 32 mm – Lengde: 60 meter
- Stabbur: 25 + 25 mm – Lengde: 30 meter

Vi skal se på varmetapet fra dette nettet ved bruk av forskjellige isolasjonsklasse på fjernvarmenettet. I det første eksempelet simulerer vi bruk av isolasjonsklasse Serie 1 (minste isolering). Totalt varmetap fra dette nettet blir som følger:

Vi gjør tilsvarende beregning for Serie 2:

Differansen mellom de to isolasjonsklassene er 6 560 kWh, eller 19%. Hva tilsvarer dette i brenselsutgifter som i dette tilfelle er flis? I normal skogsflis (30% fuktighet) får man ut ca. 600 - 650 kWh pr lm3. Det betyr altså at dette anlegget må brenne 11 lm3 ekstra med flis hvert år dersom han velger Serie 1 fremfor Serie 2 hvert år!