Gå til innholdssider

Kubæsj blir biogass

En "plug & play-container" fylt med Armatec-ventiler og aktuatorer, skal gjøre biogass til energi for en kanadisk bonde.

I skrivende stund er en helt spesiell container på vei fra Armatec Danmark til en storfeoppdretter i Canada. Containeren er et kraftverk fylt med teknologi, som fungerer som en plug & play-løsning. Kort fortalt bruker denne løsningen gassen fra nedbrytningsprosessen fra dyremøkk og annet avfall til energi i form av oppgradert biogass.

At det er en plug & play-løsning er ganske bokstavelig. Containeren inneholder nemlig alt prosessutstyr samt ventiler for ulike sikkerhetsrelaterte funksjoner, som gjør den enkel å bruke.

"Når anlegget leveres, er det bare å koble til biogassen, vann og strøm. Anlegget leverer da naturgass og varme", sier Rasmus Vind Ebbesen, COO i NISSEN Energy a/s.

Energiselskapet står bak containerløsningen – et såkalt gassoppgraderingsanlegg. Det betyr at biogassen som utvinnes fra råtneprosessen fra dyremøkk sendes inn i anlegget som skiller CO2 og metan, hvoretter det kommer ren naturgass (metan) ut av anlegget.

Pneumatiske aktuerte ventiler beskytter membranene

Som best egnede leverandør av ventilene som sitter inne i containeren, har NISSEN Energy valgt Armatec, som i tillegg har bidratt med spesialkunnskap til prosjektet.

Aktuatorer og ventiler

For å unngå skader på utstyret ble det valgt å benytte pneumatiske aktiverte ventiler som ikke bare opprettholder automatikken i anlegget men i tillegg gjør dette raskt og presist.

"På samme måte som en bil ikke bare kan gå fra 100 km/t til 0 km/t, må trykket i et slikt system kontrolleres nøyaktig. Dette betyr at noen ventiler må lukkes saktere enn andre for å forhindre trykkstøt tilbake i systemet", forklarer Jacob Hemicke, produktsjef hos Armatec.

Ukontrollerte trykkstøt kan ødelegge de sensitive membranene i systemet, som utgjør systemets kjernefunksjonalitet.

Et langt "spagettirør"

Rasmus Vind Ebbesen beskriver membranene som et langt og hult spagetti-rør med små hull langs rørenes sider.

illustration_armatec2.png

Størrelsen på hullene gjør det mulig å filtrere ut CO2 fra den rå biogassen. Dette er mulig fordi metanmolekylene er betydelig større enn CO2-molekyler. Så når biogass passerer gjennom røret, siver CO2-molekylene ut via de små hullene, mens den rene metangassen kommer ut av røret på enden.

Ventilene sørger for å samle de ulike gassene hvor metanet endes videre inn i prosessen mens CO2en kan samles opp og benyttes til annen bruk.

Uren gass

Biogassen som kommer inn i beholderen kan komme fra flere typer forråtnelse, som dyremøkk, avløpsvann og matavfall. Forråtnelsen danner biogass som sendes gjennom et gassbehandlingsanlegg designet og produsert av NISSEN Energy med et godt utvalg av Armatec sin portefølje av ventiler.

containerlosning_armatec2.jpg

Svovel, en bestanddel av biogassen er spesielt ødeleggende for både kompressoren og de sensitive membranene. Systemet inneholder aktive kullfiltre som fjerner urenheter blant annet svovel. Prosessen gjentas til gassen er tilstrekkelig ren for videre bruk.

De avanserte ventilene fra Armatec overvåkes av anleggets kontrollsystem som igjen gir bonden varsles dersom det oppdages unormal drift eller feil på anlegget.

I tillegg kan anlegget kontinuerlig overvåkes av NISSEN Energy over internett dersom kunden skulle ønske dette.

Ole Jørgen Nerseth

COO/Project Director +47 970 28 143 ojn@armatec.no

Send en mail til Ole