Gå til innholdssider

Hvorfor bruke en TacoSetter Bypass reguleringsventil?

Det finnes mange ulike typer innreguleringsventiler. Vi får ofte spørsmål om hvorfor og når en bør velge en TacoSetter Bypass ventil.

En TacoSetter Bypass innreguleringsventil er en statisk ventil med et se-glass der vannflowen vises ved hjelp av en rotorflottør. Se-glasset ligger imidlertid ikke konstant i vannstrømmen, og derfor er ikke TacoSetter’en belastet med det vanlige problemet med at se-glasset blir uleselig i løpet av kort tid (dersom anleggsvannet er skittent – noe det ikke skal være, men ofte er). I denne artikkelen har vi tatt for oss TacoSetter Bypass Solar 130 og TacoSetter Bypass 100, flenset.

En TacoSetter har i utgangspunktet 3 fordeler som ikke veldig mange andre innreguleringsventiler har:

1 . Enkel innregulering. En Tacosetter reguleres enkelt ved hjelp av en skiftenøkkel mens en holder inne håndtaket for å få flow over se-glasset. Ventilen skrus da til en oppnår ønsket vannmengde over ventilen. Normalt vil en også justere den røde indikatorpilen for å vise hvilken verdi det normalt skal være over ventilen. En innvending vi ofte får er: «Jeg får ingen protokoll fra en Tacosetter». Det er helt riktig at det ikke er en utskriftsmulighet fra en TacoSetter. Det en imidlertid bør gjøre (uansett om en har en utskriftmulighet eller ikke) er å lage et innreguleringsskjema/protokoll over alle ventiler som skal reguleres inn. Her skriver en inn justert vannmengde og signerer til høyre. Dermed har byggherre fått den (svært nødvendige) protokollen som viser at du har regulert inn ventilene etter ønsket verdi.

Vi får også ofte spørsmål om TacoSetterens nøyaktighet. Dette avhenger av hvilken skala en velger på flow’en naturligvis. Innenfor 20-80% av skalaen har en TacoSetter en nøyaktighet på 5% og utenfor dette området er nøyaktigheten 10% - hvilket er bra for en innreguleringsventil.

2 . Enkel etterkontroll. Det sterkeste argumentet for en TacoSetter er dets enkle etterkontroll. Vi kommer ofte i den situasjon at når noe skal kontrolleres på et anlegg, så vet alle involverte hva flow’en var på innreguleringstidspunktet, men når en kommer til hva flow’en er akkurat nå så har en ikke måleinstrumentet tilgjengelig. I tilfellet der en benytter en TacoSetter Bypass så trykker en rett og slett inn håndtaket og leser av flow umiddelbart. På den måten vet en at f.eks. varmepumpen får den riktige væskemengden på varm og kald side, og en kan fortsette feilsøket sitt uten unødig opphold.

3 . Enkelt vedlikehold. Det er ikke spesielt mye vedlikehold på en TacoSetter Bypass, men enheten har likevel enkelte funksjoner som gjør dette vedlikeholdet svært enkelt. Dersom en skulle være så uheldig å knuse se-glasset (eller at dette har blitt skittent pga svært smussholding vann og mye bruk) så kan en faktisk skifte se-glass (eller rengjøre det) uten å måtte skru ut selve ventilen. Se-glasset og håndtaket er skilt fra selve ventilen med små stengeventiler som gjør at dette kan byttes ut «on the og».

Ventilene er derfor godt egnet i alt fra små anlegg, der en ønsker å forsikre seg om riktig flow, til større anlegg med mange innreguleringsventiler.

Kontakt oss for spørsmål gjeldende våre innreguleringsventiler.