Gå til innholdssider

Armatec avslutter samarbeidet med LOGSTOR

Armatec har i en årrekke vært distributør for LOGSTOR fjernvarmerør i det norske markedet.

Markedet er i løpende endring, og etter nøye overveielser har LOGSTOR og Armatec i fellesskap kommet frem til at en best og mest effektivt betjener det norske markedet direkte fra LOGSTOR som produsent.

Vi gjør dette for å sikre at LOGSTOR kan tilby så god service overfor fjernvarmerørmarkedet som mulig, samtidig som Armatec vil fortsette sine tjenester overfor den samme bransjen med kundesentraler, varmevekslere, ventiler og øvrig utstyr som vi er kjent for – på samme måte som i dag.

Dette innebærer at med virkning fra den 15.april 2024 opphører Armatec AS med å forhandle LOGSTOR produkter i Norge. LOGSTOR vil heretter ivareta salg- og rådgivning direkte fra LOGSTORs hovedkontor i Danmark.

Ved henvendelser knyttet til fjernvarmerør - vennligst kontakt:

Area Sales Manager & Export, Salg Danmark

Jan Dommerby
E-mail: jan.dommerby@kingspan.com
Tel: +45 2527 3912

For alle andre henvendelser – ta kontakt med Armatec AS som normalt