Gå til innholdssider

Ekspansjonskar til 3-rørs system basert på tappevann

Vi får regelmessig spørsmål fra kunder om hvilke type ekspansjonsystem en skal ha på et 3-rørs system. Dersom det er snakk om et 3-rørs system basert på vanlig varmeanlegg der en veksler ut tappevann i den enkelte leilighet så følger dette helt ordinære beregningsmodeller for ekspansjonskar for varmeanlegg.

Litt annerledes blir det dersom 3-rørs systemet er basert på at det er tappevann som sirkulerer i bygget (og en veksler ut en varmekrets til hver leilighet).

Nå er vi i Armatec ikke så store tilhengere av denne type 3-rørs system både fordi vi mener det strider mot en del veiledninger og anbefalinger av å holde tappevann på høyt nok temperaturnivå ift bakteriefremvekst (av for eksempel legionella-bakterien), men også fordi dette da krever mange små ekspansjonskar i hver separate leilighet. Disse ekspansjonskarene stiller krav til årlig service på stedet, og det gjør driften av slike anlegg litt mer komplisert.

Men – om en så likevel ønsker et slikt type anlegg er det viktig å benytte riktig ekspansjonskar, og beregne dette riktig. Beregningsmessig benytter en regnemåten for beredersystemer – der en tenker seg at hele volumet i anlegget tilsvarere beredervolumet.

Se våre beregningsverktøy her

Ettersom man har en spesielt stor risiko for fremvekst av bakterier så ville vi benyttet ekspansjonskar som sikrer at man kontinuerlig bytter ut vannet i ekspansjonskaret, samt har en innvendig lakkert tank, hvilket gjør at man unngår rustdannelser i vannet om membranen i ekspansjonskaret skulle ryke. En bør derfor benytte seg av Refix DD kar (eller Refix DT kar for større dimensjoner).

Refix DT tanker: https://sgp.no/produkter/ekspansjon/trykktanker/membran-trykktanker-refix-dt-10-bar/