Gå til innholdssider

SYR tilbakeslagssikring iht. NS-EN 1717 og væskekategorier 1-5

Tilbakeslagssikring på nettvannet skal sørge for at anleggsvann ikke skal blande seg med rent vann fra det offentlige ledningsnettet. Dette har nå blitt et lovkrav. Installeringen skjer etter innvendig hoved stoppekran og før første rørforgrening.

Fra «ingen sikring» til svært høy sikring

Det finnes 5 væskekategorier for valg av type sikring, hvorav kategori 1 i realiteten er «ingen sikring» da dette er rent drikkevann, direkte fra vannledningsnettet. Generelt kan man si at varmtvannsberedere faller inn under kategori 2, mens varme-, kjøle- og sprinkleranlegg faller inn under kategori 3. Dette kan avvike ettersom hvordan systemet er satt sammen. Det er vanlig å bruke kategori 4 ventiler også i slike sammenhenger, siden disse er tilgjengelig i store dimensjoner (DN15-DN100). Kategori 5 er den siste kategorien og skiller seg ut med noe som heter brutt vannspeil. Bruksformålet for dette er typisk sykehus laboratorium, pumpestasjoner, vaskehaller, tannlegestoler og forhold der det er sterk forekomst av virus og/eller parasitter. Tabellen under gir en god oversikt over de 5 væskekategoriene;

Armatec leverer tilbakeslagssikring for alle kategoriene fra den tyske leverandøren SYR. Det vil si -EA (kat. 2), -CA (kat. 3), -BA (kat. 4) og AB (kat. 5) ventiler. Disse er også lagerførte hos oss.

Kategori 3 ventiler kommer i kun DN15 og DN20. Disse har en integrert sil på innløpet og kommer med ikke kontrollerbare trykksoner. Ventilhus i standard messing og innmaten er korrosjonsbestandig bestående av syntetiske materialer og rustfritt stål.

Høyere væskekategori stiller høyere krav til service

Kategori 4 ventiler kommer i fra DN15 – DN50 med gjengeanslutning og fra DN65-DN100 med flensanslutning. Denne kategorien kommer med kontrollerbare trykksoner og hvor det er et krav om kontroll/service én gang i året etter den europeiske normen NS-EN 1717. Denne servicen utføres av fagkyndig personell med kurs innen dette. SYR legger til rette for at deres produkter skal være lett å drifte og dermed kan den «innvendige patronen» byttes ved behov fremfor utskiftning av hele ventilen. Når én først gjør det så trenger man ikke å oppfylle krav om service, før ett år etter selve utskiftningen. Ventilhus i messing og andre deler i korrosjonsbestandige deler.

Kategori 5 - den strengeste kategorien

Kategori 5 skiller seg ut ved brutt vannspeil ut mot anleggssiden. Tanken er at bakterier og parasitter har vanskeligere for å spre seg gjennom luft, kontra vann. Da er dette en sikring som man har bygd inn. Dette er enhet med integrert pumpe, 3 liters beholder og kommer sammen med for-filter og trykkreduksjonsventil. Her er det også krav om service én gang i året.

Har du spørsmål knyttet til våre produkter kan du ta kontakt med Salgsingeniør Daniel Døviken.

Ytterligere produktinformasjon finner du her: https://www.armatec.com/no/produkter/ventiler/

Daniel Døviken

Salgsingeniør +47 954 72 539

Ta en prat med Daniel