Gå til innholdssider

5 spørsmål om solenergi

Den dyre strømsituasjonen ser dessverre ut til å ha kommet for å bli.

Det gjør alternative energikilder ande viktigere. Her er noen spørsmål om solenergi og "solfangeranlegg" for å fange de vakre varme solstrålene, og lage energi av dem.

Et solfangeranlegg er et system som bruker solenergi til å varme opp vann eller luft til bruk i boliger, næringsbygg eller industrielle applikasjoner.

1) Hvor mye kan man egentlig få ut av solenergi?

Solenergien hentes ut fra solinnstrålingen som når jordens overflate. Hvor mye solinnstrålingen du kan benytte avhenger av hvor du befinner deg på jorden. I Norge ligger dette gjennomsnittlig på 700 – 1000 kWh/kvm per år.

2) Hvilke solenergiteknologier kan være smart å bruke?

Det finnes flere ulike solenergiteknologier som kan utnytte solenergien. En måte å utnytte solvarme på er gjennom termisk solenergi, solfangere. Solinnstrålingen varmer opp væsken som sirkulerer i en solfanger, varmen kan brukes til oppvarming av tappevann og bolig. Hvor mye energi som kan produseres er avhengig av hvilket solfanger anlegg man har, men de kan forventes å levere 300-600 kWh/kvm.

3) Hvem passer et solfangeranlegg for?

Har du et solrikt areal gjerne vendt mot sør/sørvest, så passer dette for veldig mange boligtyper, alt fra privatbolig til større kommersielle bygg. Vi ser det er spesielt godt egnet for steder med høyt tappevannsforbruk, som sykehjem, idrettsanlegg med basseng osv., her kan besparelsene bli betydlige.

4) Hvor mye kan en mellomstor til stor privatbolig spare?

Med et ca. 10 m² solfangeranlegg, kan besparelsen bli på ca 6000 kWh.

5) Hvor energi kan man hente ut av solfangeranlegget?

Hvor mye man kan forvente å få ut solfangeranlegget avhenger helt av optimal dimensjonering; balansen mellom forbruk, antall solfangere og dimensjonering av størrelsen på akkumulatortanken. Dimensjoneringen må beregnes riktig for å få et velfungerende solfangeranlegg, da kan man forvente å havne på mellom 350-650 kWh/kvm solfangere utfra dimensjonering og driftsforholdene.

Vi kan mye om solfangerteknologi gjennom mange års erfaring med produktene og overvåkning av teknologiutviklingen innen solenergi. Og ikke minst Malin da, som er vår produktgruppe ekspert og har utdannet seg med solenergi som spesialområdet - det er vi stolte av!

Ta kontakt med Asbjørn, han hjelper deg med å finne riktige produkter og dimensjonere anlegget for best mulig effekt!

Eksempler på leveranser av solfangere og solpaneler

Solfangere

på Svelvik skole

Solpaneler

på Vassmyrs ungdomskole

Asbjørn Kverneggen

Prosjekttekniker/ Salgsingeniør +47 975 75 966

Spør Asbjørn om solenergi