Gå til innholdssider

Hydrogenets fargeskala

Hydrogen er både fargeløs, luktfri og smakløs – likevel har gassen fått mange farger. Vi snakker om grønn, blå, turkis og grå hydrogen. Nedenfor finner du en liten oversikt:

Grønn hydrogen

er hydrogen som produseres ved hjelp av fornybare energikilder, som sol- eller vindkraft, som ikke slipper ut klimagasser eller andre skadelige forurensninger under produksjon.

Grønt hydrogen anses som den viktigste komponent i overgangen til en lavkarbonøkonomi, siden det kan brukes som drivstoffkilde for transport, oppvarming og elektrisitetsproduksjon uten å bidra til klimaendringer. Det kan også brukes som råstoff for industrielle prosesser, som produksjon av kjemikalier og gjødsel.

I tillegg til å redusere klimagassutslipp, kan produksjon av grønt hydrogen også bidra til å redusere avhengigheten av fossilt brensel og øke energisikkerheten. Imidlertid er produksjonen av grønt hydrogen i dag dyrere enn tradisjonelle hydrogenproduksjonsmetoder, så ytterligere teknologiske fremskritt og kostnadsreduksjoner vil være nødvendig for å fullt ut realisere potensialet som en bærekraftig energikilde.

Turkis hydrogen

er et begrep som brukes for å beskrive hydrogen produsert fra fornybare kilder som vind-, sol- eller vannkraft ved hjelp av elektrolyse, som er en prosess som bruker elektrisitet til å splitte vannmolekyler til hydrogen og oksygen. Begrepet "turkis" brukes for å indikere at denne typen hydrogen er "grønnere" enn grått eller blått hydrogen, som produseres fra fossilt brensel og avgir klimagasser under produksjon.

Turkis hydrogen regnes som en nøkkelkomponent i overgangen til et mer bærekraftig og lavkarbonenergisystem, da det kan brukes som et rent drivstoff i ulike applikasjoner som transport og kraftproduksjon. Imidlertid er produksjonen for tiden dyrere enn grå eller blå hydrogen, noe som begrenser dens utbredte bruk.

Blå hydrogen

er et begrep som refererer til hydrogen som produseres ved hjelp av fossilt brensel, som naturgass, men med karbonfangst- og lagringsteknologi (CCS) for å fange opp karbondioksidutslippene som genereres under produksjonsprosessen.

CCS-teknologien fanger opp karbondioksidet som slippes ut under produksjonen av hydrogen en prosesses som reduserer karbonavtrykket ved hydrogenproduksjon betydelig, ettersom karbondioksidutslippene fanges opp og lagres i stedet for å slippes ut i miljøet.

Blått hydrogen anses som en overgangsløsning mot en lavkarbonøkonomi, siden det fortsatt er avhengig av fossilt brensel, men reduserer miljøpåvirkningen av hydrogenproduksjon.
Noen kritikere hevder imidlertid at bruk av fossilt brensel i noen form ikke er bærekraftig på lang sikt, og at investeringer i fornybare energikilder og grønn hydrogenproduksjon bør prioriteres i stedet.

Grå hydrogen

er et begrep som brukes for å beskrive hydrogen som produseres fra fossilt brensel, for eksempel naturgass, gjennom en prosess som kalles dampmetanreforming. Denne prosessen innebærer oppvarming av naturgass med damp for å produsere hydrogen og karbondioksid, som deretter slippes ut i atmosfæren.

Grått hydrogen er den vanligste typen hydrogen som produseres i dag, da det er den billigste og mest tilgjengelige metoden. Produksjonen av grått hydrogen er imidlertid forbundet med betydelige klimagassutslipp, noe som gjør det til en stor bidragsyter til klimaendringer. Faktisk er det anslått at produksjonen av grå hydrogen er ansvarlig for omtrent 830 millioner tonn karbondioksidutslipp hvert år, noe som tilsvarer utslippene fra hele landet Tyskland.

Som et resultat av dette arbeides det med overgang til renere former for hydrogenproduksjon, som turkis eller grønt hydrogen, som produseres fra fornybare kilder og ikke gir klimagassutslipp.

Iselin Straume Engjaberg

Business Manager - Pressure Safety +47 94 37 07 96 ise@armatec.no

Ta kontakt med Iselin