Gå til innholdssider

Er det varmt ? Ønsker du kjøling ?

Om du har en varmepumpe væske/vann er det relativt enkelt å få til en kjøleløsning som omtrent er gratis å drifte.

Løsningen kalles FRIKJØLING

Frikjøling betyr at man benytter en gratis energikilde til kjølingen. I dette tilfellet din egen energibrønn som opprinnelig mest sannsynlig ble etablert for å løse et varmebehov om vinteren. Energibrønnen holder normalt en temperatur på mellom 2 og 8 grader ( april – oktober) hvilket er en glimrende temperatur for å løse et kjølebehov.

I stedet for å kjøre varmt vann til gulvvarme, radiatorer eller viftekonvektorer så pumper man kaldt vann igjennom viftekonvektorer som sørger for kjølingen.

I motsetning varmedrift på varmepumpen så trenger man ikke at varmepumpens kompressor går når man skal frikjøle. Det eneste man må sørge for er at brønnvæsken får sirkulert over en varmeveksler som bringer kjøleenergien videre til en viftekonvektor. For å få til dette så trenger man normalt en liten sirkulasjonspumpe på brønnsiden og en tilsvarende pumpe på andre siden av varmeveksleren. NB! Dersom det er høy motstand i energibrønnen så kan det være at man må tvangskjøre den interne sirkulasjonspumpen i selve varmepumpen – for å få tilstrekkelig sirkulasjon over selve brønnkretsen. Allikevel blir driftskostnadene svært lave sammenliknet med tradisjonell kjøling der man benytter selve kompressoren for å lage kjølingen.

Effektforbruk

Typisk effektforbruk for sirkulasjonspumpene er 15 – 50 watt, og sammenliknet med en kompressor som gjerne trekker 1500 – 2000 watt så sier det selv at kjølingen blir rimelig – når man benytter en viftekonvektor til kjøling.

En viftekonvektor med bredde på 1,3 meter leverer enkelt 3500 Watt kjøling dersom du gir den væsketemperatur på 6°C. COP for frikjøling blir da svært høy sammenliknet med kompressordrift. Man dividerer avgitt effekt fra viftekonvektoren med effektforbruket for pumpene. Dersom man kommer unna med å bruke 2 pumper som trekker 35 watt hver så blir regnestykket 3500 watt /  35 + 35 watt = COP 50.

Kjøleisolering?

Det er viktig å huske på at man fort får kondensering når man driver med kjøling. Installasjonen bør derfor utføres med rør og øvrig utstyr som er kjøleisolert, samt at det er viktig å ha kondensavløp fra selve viftekonvektoren.

Viftekonvektorer kan henge på veggen som en hvilken som helst radiator, de kan henges høyt på veggen som innedelen på en luft/luft varmepumpe, de kan bygges inn i vegger og tak og til og med felles ned i gulvet.

Med energibrønn og viftekonvektorer kan du trygt gå en varm sommer i møte – vel vitende om at du har et behagelig klima innendørs.

Ved å koble seg til brønnsiden av
varmepumpen kan man hente
rimelig kjøling til viftekonvektoren.
Man trenger:
  • 2 pumper
  • 1 veksler
  • shunt
  • viftekonvektorer

Ved høyt trykkfall i brønn kan det
være at pumpen på VP brønnside må
tvangskjøres for å få sirkulasjon
over brønnparken.
Shunten er til for å sørge for at
temperaturen er over viftekonvektorens temp på 4℃

Øyvind Sønstebø

Salgsleder +47 913 76 353

Reidar Evensen

Salgsingeniør +47 930 67 000