Gå til innholdssider

Airtecnics – effektive luftporter og luftgardiner - med innebygd desinfeksjons-teknologi

Airtecnics leverer luftporter som går langt utover tradisjonell luftbarriereteknologi. Ved å kombinere hydroksylradikal-teknologi og UV-indusert desinfisering, introduserer de avanserte løsninger for luftrensning som setter en ny standard for inneklima.

Skiller utemiljø fra innemiljø

Airtecnics`s luftporter fungerer som en luftbarriere som effektivt skiller utemiljøet fra innemiljøet. Dette fører til at man lettere opprettholder ønsket innetemperatur, uten at det skal gå ut over unødvendig oppvarmingsforbruk på grunn av varmetap. Airtecnics tilbyr alt fra standard luftporter til industrielle, runde og ikke minst, dekorative modeller for bygninger der det stilles strenge krav til design. De tilbyr også kundetilpassede løsninger.

Fordeler med Airtecnics luftporter for desinfeksjon

  • Effektiv luftrenseteknologi som eliminerer virus, bakterier, allergener og VOC-gasser
  • Opp til 90-99% reduksjon av ulike virus i både luft og på overflater
  • Beskyttelse mot skadelige forurensninger, inkludert covid-19
  • Opprettholdelse av behagelig innetemperatur med energisparing
  • Enkel installasjon og bruk med fjernkontroll og mobilapplikasjon
  • Ideell for ulike miljøer, spesielt for bygninger med høy trafikk

Airtecnics luftporter med Kleenfan-teknologi

Kleenfan-teknologi med vifter for fotokatalytisk luftrensning bruker UV-A-stråler som reagerer med den titandioksid-belagte (TiO2) turbinen og danner reaktive oksygenarter (ROS), som gjennom oksidasjon-/reduksjonsreaksjoner inaktiverer et bredt spekter av patogene mikroorganismer (virus og bakterier).

Luftrenseprosessen fører til en forbedring av luften som kommer ut av luftportene og selve luftkvaliteten i inneklimaet, samtidig som den bidrar til å opprettholde innetemperaturen

Airtecnics luftporter Airtecnics luftporter

Airtecnics luftporter med OH og Kleenfan-teknologi

OH + Kleenfan-teknologien kombinerer en dobbel patentert desinfeksjonsteknologi ved å danne hydroksylradikaler (OH·) og effekten av fotokatalyse.

Luftportene bruker Kleenfan-teknologien til å danne reaktive oksygenarter (ROS) for deretter å bruke den innovative OH-teknologien som bruker ozon (O3) og hydrogenperoksidløsning for å danne hydroksylradikaler (OH·).

Ozonet dannes ved hjelp av en prosess der strøm brukes til å splitte O2 molekylene til frie oksygenatomer (O) som deretter vil bindes til et annet oksygenmolekyl (O2) og danne ozon (O3).

OH-radikalene som dannes ved hjelp av denne prosessen er svært reaktive og effektive for å eliminere virus, bakterier, allergener og VOC-gasser i luften. De reagerer med forskjellige forurensninger og bryter dem ned til ufarlige forbindelser.

Kombinasjonen av teknologier gir en grundig desinfeksjon av luften og overflater samtidig som den opprettholder innetemperaturen

Airtecnics luftporter Airtecnics luftporter

Vil du vite mer om Airtecnics luftporter som har avansert desinfeksjon med hydroksylradikal-teknologi og UV indusert desinfisering, da tar du kontakt med Kristoffer.

Kristoffer Kjølberg

Salgsingeniør +47 401 87 128

Ta kontakt med Kristoffer