Skip to content

Ny konsernsjef for Armatec

Fredrik Ståhl er utnevnt til ny VD i Armatec Sverige og konsernsjef i Armatec Group.

Han vil etterfølge den nåværende administrerende direktøren, Eva Karlsson, som har valgt å fortsette sin karriere utenfor sfæren. ”Det är nu en utmärkt tidpunkt att lämna över ansvaret till en ny vd med stort fokus på försäljningstillväxt. Det känns också bra att lämna över en verksamhet som har grundförutsättningarna att växa med lönsamhet”, kommenterer Eva.

Fredrik har en solid og mangeårig erfaring som bedriftsleder i flere nærliggende næringer. Han kommer nylig fra stillingen som Administrerende direktør i, Ikea deleide selskapet, Eson Pac Group, som utvikler, produserer og leverer komplette pakkeløsninger. Fredrik har en solid erfaring med bransjer som har gjennomgått / gjennomgår endring som en konsekvens av økt digitalisering.

”Eva har gjort ett fantastiskt jobb i att skapa en stabil grund för fortsatt tillväxt i koncernen, som idag omsätter nästan en miljard. Fredriks erfarenheter kommer att bli ett bra komplement till den stora, interna erfarenheten som redan finns i bolaget och kommer stärka Armateckoncernens position som ett kunskapsföretag inom flödesteknik för värme, kyla och process”, sier styreleder Pontus Cornelius.
Lederskiftet skjer 1. januar 2020.