Hoppa till innehåll

Tusen bollar talar för prefab

Att bygga ut ett köpcentrum utan att störa kunderna – det kräver att man kan hålla tusen bollar i luften samtidigt. Torp köpcentrum i Uddevalla har de senaste åren tillskapat 16 500 kvadratmeter ny yta och samtidigt renoverat befintliga utrymmen. Prefabricerade enheter från Armatec för teknikrum har sparat tid och underlättat logistiken.

Pressat schema

Att handla ska vara en upplevelse. Det gäller både helhetsintrycket för ett köpcentrum som intrycket i respektive butik. Ljudet av en borrmaskin eller hammare må tilltala oss som gillar byggprojekt, men får knappast det stora flertalet att öppna plånboken och shoppa loss.

Hösten 2018 fick Peab uppdraget att bygga ut och bygga om Torp köpcentrum i Uddevalla. Bravida utsågs till underentreprenör för all el, rör, styr och ventilation. Att inte störa kunder under byggtiden var ett beställarkrav.

”Peab har planerat allt i minsta detalj”, berättar Anders Pettersson, arbetsledare på Bravida i Trollhättan. ”Hela vägen från att alla kunder ska kunna handla som vanligt till att hålla utrymningsvägar fria från liftar och maskiner. Därmed föll det sig naturligt för oss på Bravida att överväga prefablösningar, som byggs någon annanstans och går snabbt att lyfta in”.

Den korta byggtiden var en riktig utmaning. Även det vägde över till fördel prefab. Inom en tidsrymd på cirka två månader skulle en rad enheter för värme och kyla levereras.

Nio enheter

Valet föll på prefabricerade enheter från Armatec. Tre enheter för kyla, en för värme och fyra golv- och markvärme. Enheterna innehåller komponenter fastskruvade på en ställning – till exempel pumpar, ventiler och växlare – inklusive detaljer som dropplåtar under pumpar samt kompletterande utrustning som expansionskärl.

”Leveranstiden var pressad intill det omöjliga”, fortsätter Anders. ”Vi hade också önskemål om att välja givare och ställdon av samma typ som i övriga anläggningar i Torp köpcentrum. Armatec löste både leveranstid och specialönskemål. Alla produkter kom i utlovad tid och allt har fungerat utmärkt under de första sju månaderna som anläggningen har varit igång.”

Det fanns också ett specialönskemål från Coop om att vara självförsörjande på värme. Det ordnade Bravida via en förtillverkad enhet från Armatec som återvinner all överskottsvärme som alstras vid framställningen av butikskyla. En teknisk lösning som kostar mer initialt, men håller nere energiförbrukningen över tid.

Färdigt och flexibelt

Torp köpcenter är varken det första eller sista projektet med hög tidspress och tuffa krav på att inte störa under byggtiden. Därför lanserar nu Armatec ett koncept för prefabricerade teknikrum – Armatec Iziflex. Mer specifikt rör det sig om kundanpassade enheter som förser byggnader och industriella processer med värme, kyla och ånga.

”Det finns många fördelar med att välja prefab över platsbyggt”, säger Jens Helgegren, kvalitetschef på Armatec. ”Du vet vad den färdiga enheten ska kosta, när den ska levereras och att den är testad innan igångkörning. Att enheten kommer färdigmonterad frigör också utrymme och minskar bullernivån ute på byggarbetsplatsen”:

Skulle prefabricerade enheter kunna kapa tid och skära kostnader i ditt nästa projekt? Ta reda på mer om Armatec Iziflex eller kontakta Jens Helgegren för ett möte.

Bygga utan att störa. Ett krav vid om- och tillbyggnaden av Torp köpcentrum. Prefabricerade enheter minskar bullret eftersom de byggs ihop på annan plats och går snabbt att installera.

Nya Armatec Iziflex. Färdiga enheter med värme, kyla och ånga till fastighet och industri. Går att anpassa efter kundönskemål.

Koncept Energisystem & Teknikrum

Vid komplexa projekt är det värdefullt med förutsägbarhet. Våra prefabricerade enheter ger dig full kontroll. Komplett och kundanpassat. Alltid med totalekonomi och miljö i åtanke.

Läs mer om konceptet