Hoppa till innehåll

Knutpunkt Vätgas

Vätgas växer som alternativ till batterier och dammar för mellanlagring av elektricitet från förnybara men ojämna energikällor som sol, vind och vatten. Men allt nytt väcker tankar och frågor. I fallet med vätgas ofta om potentialen med tekniken och om säkerheten kring den.

En säker källa till kunskap

Ett initiativ från Armatec

Knutpunkt Vätgas är ett initiativ från Armatec. Vår ambition är att lyfta fram möjligheter och utmaningar med vätgas som energibärare samt belysa säkerhetsfrågor kring tekniken.

Vad säger experterna?

Ola Westling

Försäljningsingenjör Industri Gas, på Armatec. Hör gärna av dig till Ola via telefon på 040-600 95 07 eller skriv några rader på mejl.

Skicka mejl

Torbjörn Sellersjö

Försäljningsingenjör Industri Säkerhetsventiler, på Armatec. Hör gärna av dig till Torbjörn via telefon på 031-89 01 40 eller skriv några rader på mejl.

Skicka mejl

Få svar på din fråga

Hidrogen_500x350.png

Att använda vätgas för att lagra energi kan vara en utmärkt idé. I Sverige kan metallinkapslade bergrum vara lämpliga för storskalig lagring av vätgas och ett sådant lager testas just nu inom Hybrit-projektet. För transport av vätgas eller för lagring av mindre mängder vätgas används mindre tryckkärl.

Svar på frågan: Hur lagras vätgas?

Läs fler frågor och svar

Vätgas kan vara hållbart, beroende på hur det framställs. Eftersom naturgassystemet i Sverige innehåller både naturgas och biogas beror hållbarheten på andelen biogas. Just nu ligger den på 34% men ökas successivt för att vara 100% år 2050.

Svar på frågan: Är vätgas hållbart?

Läs fler frågor och svar

Vätgas är brandfarlig och lättantändlig. Hur ska man hantera det? Nationella riktlinjer är på gång, en utveckling som inte minst Svenska Brandskyddsföreningen driver på. Den tekniska utformningen är också viktig.

Svar på frågan: Är vätgas farligt?

Läs fler frågor och svar

Det sker ständigt nya framsteg inom vätgas som energibärare. Här är ett urval av intressanta projekt värda att kika närmare på.

HYBRIT: Bergrum för lagring av fossilfri vätgas

SSAB, LKAB och Vattenfall utvecklar fossilfritt stål under namnet HYBRIT – en teknik med potential att minska Sveriges totala utsläpp av koldioxid med minst tio procent. I framtiden kan tekniken bidra till lägre utsläpp från järn- och stålproduktion världen över. Sommaren 2022 invigde HYBRIT en pilotanläggning för att lagra vätgas i Svartöberget i Luleå.

Till artikeln

Siemens Energy: Lokalt energisystem för grön vätgas

I Finspång byggs en anläggning som ska leverera grön vätgas till Siemens testanläggning för gasturbiner. Det är Siemens i samarbete med bland andra Chalmers, Linde och Finspångs kommun som står bakom projektet. El från solceller och överskottsel från turbintester används för att generera vätgasen.

Till artikeln

Världens första solcellsdrivna vätgasmack

Vätgas som fordonsbränsle är än så länge en nischprodukt, men det finns intressanta initiativ att titta närmre på. Ett sådant initiativ finns i Mariestad. Här används solceller för att med hjälp av solel generera vätgas i elektrolysörer. Anläggningen är ”off-grid” och fungerar helt utanför elnätet.

Till artikeln

Lågenergivillor som använder vätgas för energilagring

I Göteborg och Skellefteå finns villor som inte bara är energisnåla och använder solen för elproduktion, utan som dessutom lagrar överskottsenergi som vätgas. Vätgas som sedan används för elproduktion i bränsleceller när solen inte skiner.

Till artikeln

Vätgas är brandfarlig och lättantändlig. Hur ska man hantera det? Nationella riktlinjer är på gång, en utveckling som inte minst Svenska Brandskyddsföreningen driver på. Den tekniska utformningen är också viktig, särskilt valet av säkerhetsventiler.

Säkerhetsventiler

Säkerhetsventiler har du för att avsäkra slutna system för att skydda människor och materiel mot skada när övrig säkerhetsutrustning inte får stopp på tryckstegringen. Vårt sortiment LESER innehåller ett stort antal typer och storlekar av säkerhetsventiler.

Djupdyk i vår kunskapsguide

Fler med kunskap om vätgas

Vätgas är ett växande intresseområde. Som energibärare, som mellanlager för energi eller i industriella sammanhang. Det är därför många som undrar över vätgas ur olika aspekter. Här har vi samlat några länkar med bra information.

Jag vill veta mer