Hoppa till innehåll

Fler med kunskap om vätgas

Vätgas är ett växande intresseområde. Som energibärare, som mellanlager för energi eller i industriella sammanhang. Det är därför många som undrar över vätgas ur olika aspekter. Här har vi samlat några länkar med bra information.

Vätgas Sverige

Nationell bransch- och medlemsorganisation som verkar för att driva på vätgasens roll i Sverige och sprida kunskap.

Energiföretagen

Branschorganisation för företag inom produktion, distribution, lagring och försäljning av energi.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Har som uppdrag och ambition att bidra till samhällets utveckling med kunskap och förnuft samt sakliga och rationella resonemang. Har bland annat givit ut rapporten ”Om vätgas och dess roll i elsystemet”.