Hoppa till innehåll

Vanliga frågor och svar om vätgas

Här har vi samlat vanligt förekommande frågor om vätgas – från allmänna till mer tekniska frågor. Vi fyller löpande på med nya frågor som trillar in. Hittar du inte svaret på din fråga? Använd formuläret längst ner på sidan så svarar vi inom kort.

Allmänna frågor om vätgas

Är vätgas farligt?

Vätgas är brandfarlig och lättantändlig. Hur ska man hantera det? Nationella riktlinjer är på gång, en utveckling som inte minst Svenska Brandskyddsföreningen driver på. Den tekniska utformningen är också viktig.

Kan vätgas användas för energilagring?

Vätgaslager kan vara ett bra sätt att lagra energi från till exempel sol- och vindkraft, särskilt om man kan öka verkningsgraden genom att ta tillvara spillvärmen från vätgasproduktionen. Under en majoritet av tiden ger sol- och vindkraft ett överskott av energi som man kan använda för att producera vätgas. Vätgasen man lagrar kan sedan användas när det råder underskott i energisystemen, till exempel som bränsle i bränsleceller eller i vätgasturbiner.

Hur lagras vätgas?

Att använda vätgas för att till exempel lagra energi kan vara en utmärkt idé. I Sverige kan metallinkapslade bergrum vara lämpliga för storskalig lagring av vätgas och ett sådant lager testas just nu inom Hybrit-projektet. För transport av vätgas eller för lagring av mindre mängder vätgas används mindre tryckkärl. Eftersom vätgasen har låg densitet behöver den lagras under högt tryck – i mindre tryckkärl upp till 700 bar och i metallinkapslade bergrum vid 200-250 bar. Det ställer särskilda krav på säkerhetsventiler och armaturer.

Kan vätgas brinna?

Vätgas är en explosiv gas och måste, precis som bensin, acetylen och andra brännbara fluider, hanteras med viss försiktighet. Samtidigt hanteras både acetylen och bensin i samhället idag, trots att till exempel acetylen är antändbar i ett ännu bredare spann av luftinblandning. Med anläggningar projekterade enligt gällande föreskrifter och med rätt komponenter ökar säkerheten.

Är vätgas hållbart?

Vätgas kan vara hållbart, beroende på hur det framställs. Idag är det vanligaste sättet i Sverige så kallad ångreformering av naturgas, vilket är en fossil gas. Eftersom naturgassystemet i Sverige innehåller både naturgas och biogas beror hållbarheten på andelen biogas. Just nu ligger den på 34%, men ökas successivt för att vara 100% år 2050.

Det mest hållbara sättet att framställa vätgas är genom elektrolys med fossilfri el som sol- eller vindkraft. I en elektrolysör spjälkas vatten upp i vätgas och biprodukten syrgas. Förutom syrgas bildas också värme under processen, och om värmen och syret kan tas tillvara ökar verkningsgraden betydligt.

Mer tekniska frågor om vätgas

Vilken säkerhetsventil ska jag välja till mitt vätgassytem?

Slutna system, som vätgastankar, behöver säkerhetsventiler för att skydda människor och den omgivande miljön om trycket stegrar för högt i systemet. Skälen till en tryckstegring kan vara allt från termisk expansion i ett trasigt kylsystem till en kemisk reaktion som skenar iväg. Oavsett skäl fungerar säkerhetsventilen som ett sista skyddsnät när alla andra säkerhetsåtgärder har visat sig otillräckliga.

Armatec har lång samlad erfarenhet och ett brett sortiment av säkerhetsventiler till bland annat kemisk industri, olje- och gasindustri, livs- och läkemedelsindustri, pannanläggningar, värmesystem och tryckluftssystem.

Här kan du läsa mer om tryckavsäkring och ta del av vår kunskapsguide.

Hur stora är enegiförlusterna från vindens energi till konsumentens vägguttag vid lagring av el med vätgas?

I bästa fall har processen en verkningsgrad omkring 45%. Men det beror såklart på. Om du exempelvis tar vara på spillvärmen vid produktion, ser till att lagra den effektivt eller utnyttjar redan lagrad energi med vattenmagasin då blir kostnaden för förlusten i verkningsgraden lägre.

Omvandlar el vatten till vätgas genom elektrolys eller bränsleceller?

Man spjälkar upp vatten till vätgas (H2) med hjälp av en elektrolysör som behöver el för processen. Det finns idag i huvudsak tre olika elektrolystekniker för produktion av vätgas från vatten: alkalisk elektrolys (ALK), elektrolys med protonbytarmembran (PEM) samt högtemperaturelektrolys (SOEC). Varav de två förstnämnda finns i industriell skala på den kommersiella marknaden.

Kan vätgas och till exempel biogas blandas och användas i gasbilar?

Nej. En gasbil tankas med metangas (kolväte CH4) som ofta är producerad i en biogasanläggning med biomassa från förnybar källa, därav namnet Biogas. Gasen förbränns i en vanlig förbränningsmotor. Det finns vätgasbilar också men tekniken ser annorlunda ut.

Hittar du inte svar på din fråga? Kontakta oss.

Hidrogen_500x350.png