Hoppa till innehåll

Hållbarhet

Allt fler inser att hållbarhet är avgörande för affären. Inte minst inom bygg och industri. Hyresgäster och slutkonsumenter kräver att fastigheter och produkter ska vara hållbara. Finansiärer, intresseorganisationer och politiker belönar hållbara initiativ.

Kvalitativ produkt

Ofarliga att hantera och fördelaktig ur ett livscykelperspektiv

Teknisk kunskap

Tillför specifik teknisk förståelse och använder digitala verktyg

Hållbart system

Möter högt ställda krav från användare och lagstiftare

Hur vi arbetar med hållbarhet

Klimatsmart flödesteknik

Det finns en rad tekniska system som förflyttar flöden i byggnader och industriella processer. Allt från värmesystem i flerbostadshus, kontor och sjukhus till specialdesignade system för kemisk produktion. Vårt löfte om klimatsmart flödesteknik handlar om att förena högkvalitativa tekniska produkter och djupgående teknisk kunskap.

Läs mer

Krav på nollutsläpp

Byggnader står för cirka en tredjedel av alla växtgasutsläpp inom EU. Mer precist för 40% av den slutliga energianvändningen och 36% av de energirelaterade utsläppen av växthusgaser. Europeiska unionens råd har i oktober 2022 nått en överenskommelse om strängare regler för byggnaders energiprestanda inom ramen för det så kallade 55 %-paketet.

Läs mer

Vår insats spelar en avgörande roll

Det är lätt hänt att man förbiser vikten av flödesteknik. Utan rätt flöde blir det fel längre fram i processen. Det kan till exempel handla om att det inte kommer fram tillräckligt med kylvatten till en industriell process eller att returtemperaturen blir onödigt hög i en fjärrvärmeanläggning. Här är en översikt över de krafter som driver utvecklingen mot klimatsmart flödesteknik.

Läs mer

Några exempel på hur vi gör skillnad

Det handlar om såväl enskilda komponenter som integrerade system. Viridi, som betyder ”grön” på latin, är Armatecs beteckning på miljömässigt bra produktval. Vi införde märkningen för att göra det enklare för konsulter och installatörer som vill eller är ålagda att prioritera hållbarhet. Vårt erbjudande består av fler exempel.

Läs mer

Ett långsiktigt åtagande

En del hyllade oss. Andra var tveksamma. Så är det när man är tidigt ute. Den tid vi investerat genom åren har vi nytta av nu. Du har säkert märkt hur sektorerna bygg och industri allt tydligare och allt oftare efterfrågar hållbara produkter och tekniska system. Det sporrar oss att ägna än mer kraft åt frågor som rör hållbarhet.

Läs mer

Vi tar hänsyn till hela kedjan

Hela vägen från utvinning av mineraler till återbruk av en uttjänt produkt. Våra produkter bedöms av branschorganisationer, vi arbetar med byggvarudeklarationer och genomför leverantörsutvärderingar. Vi använder också Kinver Green för att mäta och redovisa emissioner från transporter.

Läs mer

Klimatsmart flödesteknik behövs inom en rad områden inom bygg och industri. Här är några exempel där vår kunskap och våra produkter gör skillnad.

Armatec med i teknikrace inom vindkraft

Vindkraft står för drygt fem procent av all elproduktion i världen. Marknaden växer med fem procent årligen och förväntas vara värd 1 250 miljarder kronor år 2025. Den tekniska utvecklingen går i rasande fart – tillverkarna vill krama ut mesta möjliga energi ur den vind som sveper över land och vatten. Armatec är med genom sitt specialkunnande i flödesteknik.

Läs mer

Havets vindar ger hållbar kraft

Vågkraft skulle kunna stå för 10-20 procent av all elektricitet som behövs globalt. En teknisk utmaning som heter duga – och vi är gärna en del av lösningen.

Läs mer

Vi gör tåget ännu lite bättre

De senaste åren har tåget fått en renässans. Vi bidrar genom att skapa redundanta lösningar inom klimatsmart flödesteknik som tryggar driftsäkerheten även i ett krisläge.

Läs mer

Teknikrum i prefab minskar materialspillet

Ju mindre byggmaterial som går till soporna, desto bättre för miljön. Med prefabricerade enheter som Armatec Iziflex går det att reducera materialspillet.

Läs mer

Klimatsmarta fastigheter behöver digitaliserade flöden

Ungefär 20 procent av Sveriges energianvändning går till att värma och kyla bostäder och lokaler. Klimatsmart flödesteknik kan kapa förbrukningen med 10-15 procent per fastighet.

Läs mer

Hur uppfyller vi löftet om klimatsmart flödesteknik i våra projekt och yrkesroller? Här får du en inblick i hur det går till genom några av våra medarbetare.

Sätter hållbarhet i system

Patrik Johansson är projektledare för industriella system. Ett helhetsåtagande som sträcker sig från enskilda produktval till att skapa en energieffektiv och välfungerande anläggning. På hemmafronten klurar Patrik över bil till familjen. Skulle inte en elbil sitta rätt fint ändå?

Läs mer

Vill bidra till en grönare värld

Rafid Kadhim är produktansvarig för värmeväxling och ackumulering, två nyckelprodukter i undercentraler. Under studietiden på Chalmers väcktes intresset för miljöfrågor genom ett projektarbete om värmeväxlare. Nu får han utlopp för sitt intresse varje dag på Armatec.

Läs mer

Svart bälte i gröna frågor

Viktor Hansson är teknisk säljare med expertis inom tryckhållning, avluftning och återströmning. Områden där energieffektivitet och hållbarhet går hand i hand. Men även privat vill Viktor göra miljöriktiga val, bland annat genom att köpa märkeskläder. Hur tänker han där?

Läs mer