Hoppa till innehåll

Hållbarhet

Allt fler inser att hållbarhet är avgörande för affären. Inte minst inom bygg och industri. Hyresgäster och slutkonsumenter kräver att fastigheter och produkter ska vara hållbara. Finansiärer, intresseorganisationer och politiker belönar hållbara initiativ.

Tiden när hållbarhet alltid innebar en merkostnad är förbi. Numera är det ofta tvärtom. Den som kan visa att en byggnad är hållbar över sin livscykel kan få bättre lånevillkor av banken eftersom affärsrisken anses lägre. En högre investering initialt betalar snabbt igen sig och ger sedan ett tillskott till kassan år efter år. Industrin drivs av teknikutveckling och effektivisering – områden som går hand i hand med hållbarhet.

Klimatsmart flödesteknik gör skillnad inom både bygg och industri. Tekniskt kunnande i kombination med kvalitetsprodukter ger oss en bra plattform för att skapa hållbara och energieffektiva lösningar. Ofta är vår dellösning en förutsättning för att ett helt system, till exempel en fjärrvärmeanläggning, ska kunna prestera på topp.

Armatec ingår i Ernströmgruppen, vars mål är att överlämna sunda verksamheter till nästa generation. Ett ägardirektiv är att vi ska halvera våra utsläpp mellan 2019 och 2025. Vägen dit går genom att vi arbetar med ”Ernströmgruppen Eco Screening Tool”. Utifrån våra svar på 28 frågor inom 7 områden får vi ett sammanvägt betyg. Verktyget lyfter fram det vi redan är bra på och vad vi måste förbättra. Läs mer om Hållbarhet inom Ernströmgruppen.

Klimatsmart flödesteknik behövs inom en rad områden inom bygg och industri. Här är några exempel där vår kunskap och våra produkter gör skillnad.

Armatec med i teknikrace inom vindkraft

Vindkraft står för drygt fem procent av all elproduktion i världen. Marknaden växer med fem procent årligen och förväntas vara värd 1 250 miljarder kronor år 2025. Den tekniska utvecklingen går i rasande fart – tillverkarna vill krama ut mesta möjliga energi ur den vind som sveper över land och vatten. Armatec är med genom sitt specialkunnande i flödesteknik.

Läs mer

Havets vindar ger hållbar kraft

Vågkraft skulle kunna stå för 10-20 procent av all elektricitet som behövs globalt. En teknisk utmaning som heter duga – och vi är gärna en del av lösningen.

Läs mer

Vi gör tåget ännu lite bättre

De senaste åren har tåget fått en renässans. Vi bidrar genom att skapa redundanta lösningar inom klimatsmart flödesteknik som tryggar driftsäkerheten även i ett krisläge.

Läs mer

Teknikrum i prefab minskar materialspillet

Ju mindre byggmaterial som går till soporna, desto bättre för miljön. Med prefabricerade enheter som Armatec Iziflex går det att reducera materialspillet.

Läs mer

Klimatsmarta fastigheter behöver digitaliserade flöden

Ungefär 20 procent av Sveriges energianvändning går till att värma och kyla bostäder och lokaler. Klimatsmart flödesteknik kan kapa förbrukningen med 10-15 procent per fastighet.

Läs mer

Inom Armatec försöker vi se till helheten inom hållbarhet.

Läs mer om vårt miljöansvar

Verktyg för hållbarhetsklassning av företag

För att hjälpa bolag att utvärdera sin miljösituation har Ernströmgruppen tillsammans med miljökonsultföretaget Golder Associates tagit fram verktyget Eco Screening Tool. Testa du med och få ett miljöbetyg på er verksamhet för att kunna börja prioritera de viktigaste åtgärderna för att minska er miljöbelastning.

Testa Ernströmgruppens Eco Screening Tool

Kontakta oss

Har du frågor om vårt hållbarhetsarbete? Hör av dig till oss.

Jens Helgegren

Kvalitetschef

031-89 01 27
jens.helgegren@armatec.se

Patrik Johansson

Projektledare, Industrisystem

031-89 01 58
patrik.johansson@armatec.se