Hoppa till innehåll

Vårt löfte med klimatsmart flödesteknik

Rätt flöde på rätt plats genom rätt produkter.

Kvalitativ produkt

Ofarliga att hantera och fördelaktig ur ett livscykelperspektiv

Teknisk kunskap

Tillför specifik teknisk förståelse och använder digitala verktyg

Hållbart system

Möter högt ställda krav från användare och lagstiftare

Det finns en rad tekniska system som förflyttar flöden i byggnader och industriella processer. Allt från vattenburna värmesystem i flerbostadshus, kontor och sjukhus till specialdesignade system för kemisk produktion. Vårt löfte om klimatsmart flödesteknik handlar om att förena följande:

  • Högkvalitativa tekniska produkter (låg miljöbelastning, hälsosamma att hantera)
  • Djupgående teknisk kunskap (välutbildade medarbetare, digitala beräkningsverktyg)

Resultatet är robusta tekniska system som presterar enligt specifikation år efter år. Lägsta möjliga energiåtgång. Bästa möjliga inneklimat. Högsta möjliga produktionstakt.

Att ständigt krama ut mesta möjliga nytta ur ett system gynnar alla i värdekedjan – ägare, entreprenörer, konsulter, installatörer, brukare, förvaltare och reparatörer. När ett system har tjänat ut ska så många produkter som möjligt helst återbrukas eller åtminstone återvinnas.

Klimatsmart flödesteknik lägger också grunden för hållbara tekniska system som möter högt ställda förväntningar från såväl kravställare som lagstiftare.

Vårt långsiktiga åtagande

Ta reda på mer