Hoppa till innehåll

Vår insats spelar en avgörande roll

Klimatsmart flödesteknik är nödvändigt för välfungerande tekniska system.

Det är lätt hänt att man förbiser vikten av flödesteknik. Utan rätt flöde blir det fel längre fram i processen. Det kan till exempel handla om att det inte kommer fram tillräckligt med kylvatten till en industriell process eller att returtemperaturen blir onödigt hög i en fjärrvärmeanläggning.

Här är en översikt över de krafter som driver utvecklingen mot klimatsmart flödesteknik.

Byggnader

Hållbarhet drivs av politiska beslut

Bostadsköpare och hyresgäster: Premierar god totalekonomi och lågt miljöavtryck
Entreprenörer och projektutvecklare: Skapar de byggnader som efterfrågas
Installatörer: Bygger tekniska system enligt beställarönskemål
Armatec: Utvecklar hållbara tekniska system – klimatsmart flödesteknik

Industrisystem

Hållbarhet drivs av kundkrav

Produktionschefer och ägare/ledning: Premierar hög prestanda och god driftsekonomi
Installatörer:Bygger tekniska system enligt beställarönskemål
Armatec:Utvecklar hållbara tekniska system – klimatsmart flödesteknik

Är du redo för kraven om nollutsläpp till 2030?

Jag vill veta mer