Hoppa till innehåll

Några exempel på hur vi gör skillnad

Det handlar om enskilda komponenter som integrerade system. Du som vänder dig till oss får teknisk kunskap och förslag till produktval som uppfyller såväl beställarkrav som kraven från din organisation.

Viridi

Vår produktmärkning Viridi lyfter fram produkter som innehåller mindre än 0,1% bly. Viridi, som betyder ”grön” på latin, är Armatecs beteckning på miljömässigt bra produktval. Vi införde märkningen för att göra det enklare för konsulter och installatörer som vill eller är ålagda att prioritera hållbarhet. Vårt initiativ Viridi Fleet handlar om att alla nya företagsbilar på Armatec ska vara klassade som miljöbil enligt Skatteverket.

Effergi

Armatec arbetar också med ytterligare en egen märkning – Effergi – för produkter och system inom vatten, värme, kyla och process som är särskilt energieffektiva. Ett exempel är våra AHRI-certifierade värmeväxlare som kramar ut mesta möjliga energi ur fjärrvärme och fjärrkyla. Det minskar (värme) och ökar (kyla) returtemperaturen, och minskar därmed risken att ägaren av en anläggning ska behöva betala strafftaxa till energibolaget.

Prefabricerade system

Färdigbyggda teknikrum minskar materialspill och transporter. Våra teknikrum i prefab, kallade Armatec Iziflex, reducerar materialspill och transportbehov. Eftersom vi bygger inomhus - i skydd från solgass, ösregn och vinterkyla - är det enklare att planera åtgången av material och göra rätt från början. Varje produkt i våra teknikrum är valda utifrån ett livcykelperspektiv utifrån faktorer som energiförbrukning, serviceintervall och teknisk livslängd. Även leveransen blir enklare. Den sker vid ett tillfälle. Sedan är det bara att koppla in systemet.

Låg returtemperatur

AHRI-certifierade plattvärmeväxlare garanterar att deklarerad kapacitet är korrekt.

Invändig takavvattning med fullflöde

Vårt system för invändig takavvattning enligt fullflödesprincipen är sedan årtionden marknadens mest köpta. Jämfört med konventionell invändig takavvatning ger vårt system färre avlipsstammar, förre röranslutningar i mark samt mindre rördimensioner vilket spar material, transporter och tid. En viktig del är vår beprövade och robusta takbrunn med ett helt tätt luftlås. Den behöver inte bytas ut i första taget.

Utbildning och service

Vi erbjuder utbildning och service som förlänger livslängden på våra produkter. Det kan till exempel handla om att serva och testa återströmningsskydd som ska säkerställa hög kvalitet i dricksvatten. Om kunden föredrar att kontrollera och reparera själv, så erbjuder vi istället ändamålsenlig utbildning och utrustning.

Vilken roll har klimatsmart flödesteknik?

Upptäck mer