Hoppa till innehåll

Hela ditt teknikrum i ett paket

Armatec Iziflex™ är prefabricerade och kundanpassade teknikrum som förser fastigheter och industrier med värme, kyla och ånga.

I stället för att montera varje komponent för sig, får du en färdigmonterad enhet med önskad funktion direkt efter inkoppling. Våra teknikrum är konstruerade av specialister, består enbart av premiumprodukter och är utvecklade utifrån ett hållbart livscykelperspektiv.

Att arbeta med prefabricerade enheter gör ofta livet enklare på bygget. Särskilt i projekt med hög tidspress, många människor inblandade, begränsade ytor för tekniska installationer och närliggande verksamheter som riskerar att störas.

Vad du får ut av Iziflex teknikrum

Ett hållbart sätt att bygga

Vi monterar Armatec Iziflex teknikrum inomhus – i rena och varma lokaler. En bra arbetsmiljö gör det enklare att planera materialåtgången och göra rätt från början, det vill säga minska spillet till följd av omgörningar.

Du får grepp om tid och pengar

Armatec Iziflex innehåller inga överraskningar. Du vet vilka komponenter som ingår, vad kalaset ska kosta och när du får din leverans. Förutsägbarhet kanske låter tråkigt, men är en bra försäkring mot strul som riskerar att förskjuta den kritiska linjen för projektet.

Du får en snabb och smidig installation

Armatec Iziflex är en färdig enhet som passar det givna utrymmet perfekt. Att lyfta enheten på plats samt koppla in rör och el sker vid ett tillfälle. Du håller nere antalet arbetade timmar ute på bygget. Bra om du har svårt att få tag på arbetskraft – och omgivningen störs mindre.

Du får en uppstart utan småfel

Armatec Iziflex är utprovad när den levereras till dig. Att testa funktioner och felsöka är enklare i en varm och ren monteringslokal än i ett platsbyggt teknikrum. Du är snabbt igång med din nya anläggning och får värme, kyla och ånga i den mängd du önskar.

Så gott som färdigt

Endast sista steget återstår

Tillsätt bara vatten

Få en exklusiv visning för dig och dina kollegor.

Boka tid via mejl