Hoppa till innehåll

Vår projektmodell

Vi arbetar enligt en väletablerad projektmodell där vi får den överblick och struktur som krävs för att leverera kompletta och anpassade system. Nedan kan du se en kort beskrivning av vilka steg vi följer i vår arbetsprocess.

Förfrågan

Vi lyssnar till dina behov för att besluta hur din förfrågan ska drivas, som ett projekt eller om enskilda komponenter ska erbjudas. Är det ett projekt som passar bäst så utvecklar vi en projektplan - vi samlar information, skapar flödesscheman som beskriver funktionaliteten samt klassificerar enheten enligt gällande standard. Vårt erbjudande till dig inkluderar totalpris, försäljningsvillkor, flödesschema och komponentlista.

Design

När din order är lagd börjar vi förbereda för produktion. Till att börja med så skapar vi tillsammans tekniskt klar order, i nästa steg skapar vi en 3D-modell som visar systemdimensioner och som ger dig en bild över placeringen i din anläggning. Vi välkomnar alltid din input i konstruktionsfasen och går inte vidare förrän du ger ditt godkännande. Därefter går den slutliga 3D-modellen direkt in i tillverkningsprocessen.

Produktion

Med designen klar är det nu dags att bygga ditt system. Komponenterna som ingår samlas in i vårt lager och genomgår kontroll, därefter märks de och skickas vidare till produktion. Vi använder 3D-modellen som bas och monterar ditt system i en modern produktionsanläggning.

Kontroll

Innan systemet överlämnas till Er inspekteras och testas det för att säkerställa att angivna kvalitets- och prestationsnivåer uppfylls.

Vid önskemål kan FAT (factory acceptance test ) genomföras.

Leverans

När den slutliga inspektionen av systemet är gjord, packas och transporteras det till platsen du valt. När ditt system är på väg skickar vi dig all dokumentation i det format du önskar. Här inkluderas komponentlistor, flödesscheman, dimensionella ritningar, komponentdatablad och manualer, certifieringar och godkännanden, kretsscheman och sist men inte minst drifts- och underhållsinstruktioner för ditt tekniska system.

Eftermarknad

Vi finns alltid tillgängliga för dig när ditt system är igång. Då vi bygger alla system med komponenter i stor omfattning från vårt lager så kan vi snabbt och enkelt skicka reservdelar vid behov, har en komponent utgått har vi kompetensen att föreslå en produkt som ersätter denna utan att för den saken skull mista funktionen. Vi kan även erbjuda driftsättning och serviceavtal.