Hoppa till innehåll

Industriella system

En del tekniska utmaningar löser man bäst med en specialanpassad och prefabricerad enhet. Litet platsbehov, snabb installation och enkelt underhåll är några av fördelarna.

Kyla

Håll nere temperaturen i din process.

Värme

Använd överskottsenergi för att värma andra områden.

Filtrering

Avlägsna partiklar för säker och ren drift.

Ånga

Uppvärmning och värmetransport i din process.

Snabb tillgång för modern teknik

Vi har en platt organisation med tydligt ansvar. Du kommer snabbt i kontakt med rätt teammedlem för att dela och diskutera dina idéer eller för att få den senaste projektstatusen. Med ett brett sortiment av produkter inom flödesteknik på våra hyllor, var och en kopplad till en teknisk expert, har vårt team alltid ett utmärkt läge att hitta svar på svåra frågor.

Upptäck Armatecsättet

En väg till total kontroll

Vår projektmodell ser till att ditt projekt löper smidigt från början till slut. Vi handplockar teammedlemmar med rätt kompetens och utser två projektledare: En som leder projektet och en som är redo att ta över med kort varsel om behovet skulle uppstå. På så sätt kan vi hålla oss ajour utan att kompromissa med kvalitet samtidigt som vi undviker onödiga risker.

Upptäck vår projektmodell

Med dig hela vägen

Vi länkar det virtuella med verkligheten

Vad du ser är vad du får. Den digitala 3D-modellen du godkänner i designfasen är den som vi använder för tillverkning och dokumentation.

Säkra utlovad prestanda

Vi använder endast komponenter från leverantörer i världsklass vad gäller kvalitets- och säkerhetssäkring, hållbarhet, företagens sociala ansvar och uppförandekoder.

Snabb åtkomst till reservdelar

Våra system baseras huvudsakligen på komponenter som vi har på våra hyllor. Kontakta oss bara, så skickar vi din reservdelsorder direkt.

Vanliga applikationer

Havets vindar ger hållbar kraft

Vågkraft skulle kunna stå för 10-20 procent av all elektricitet som behövs globalt. En teknisk utmaning som heter duga – och vi är gärna en del av lösningen.

Läs mer om applikationen

Kyl ned maskinerna

En del industriella processer alstrar mycket värme till omgivningen, till exempel inom stål- och energiproduktion. Vi utvecklar kylsystem som anpassas efter behoven i din anläggning.

Läs mer om applikationen

Utnyttja ditt värmeöverskott

Använd överskottsvärmen från en industriell process för att värma andra processer. Vi tar fram ett system med värmeväxlare som kramar ut så mycket värme som möjligt.

Läs mer om applikationen

Reglera effektivt

Är du i behov av att noggrant reglera och fördela flöden och tryck i din anläggning? Vi kan tillverka en färdigbyggd enhet som är utformad för att optimera din process.

Få bort partiklar

Ett filtreringssystem tar bort fasta partiklar för att skydda slutförbrukare, produkter eller komponenter. Särskilt viktigt inom livsmedelsindustrin där kraven på renhet är höga.

Vi gör tåget ännu lite bättre

De senaste åren har tåget fått en renässans. Vi bidrar genom att skapa redundanta lösningar inom klimatsmart flödesteknik som tryggar driftsäkerheten även i ett krisläge.

Läs mer om applikationen

Industriella vätskekylsystem

Armatec levererar kylning till metallurgiska processer, vilket resulterar i förbättrad stålkvalitet och ökad tillgänglighet i anläggningen

I metallurgiska processer används ofta elektromagnetiska omrörare. Genom att använda ett starkt magnetfält möjliggörs en kontaktfri omrörning av smältan. Det ger i sin tur förbättrad produktivitet, ökad total produktkvalitet, färre defekter och minskad segregation i centrumlinjen. Kylning av elektrisk utrustning ställer också höga krav på att kylvattnet är avjoniserat. Våra kundanpassade kylsystem bevarar en stabil och låg temperatur för den elektriska utrustningen och avleder dess värmeförluster. Armatec har mer än 15 års erfarenhet av att leverera kostnadseffektiva prefabricerade vattenkylenheter som uppfyller stålindustrins höga krav på tillgänglighet, kvalitet och minskad miljöpåverkan.

Kontakta oss för att få veta mer om kundanpassade kylenheter

Nyheter

Upptäck Engineered by Armatec

Engineered by Armatec är ett erbjudande för dig som jobbar på eller är konsult åt ett industriföretag.

Nu sätts vår kunskap på prov ute på Nordsjön

Våren 2021 publicerade vi en artikel om hur Armatec har bidragit med sitt kunnande i flödesteknik på Dogger Bank Wind Farm. Nu snurrar de första propellrarna på för fullt i snålblåsten. Eftersom det pågår ett teknikrace inom vindkraft som bara växer i omfattning, tänkte vi att det kunde vara läge att återvända till projektet.

Upptäck Färdigt Flöde

Tekniska system blir allt mer avancerade. I många fall väljer beställaren att lägga ut uppdraget med EPC (Engingeering Procurement Construction) som entreprenadform.

Armatec och Wavepiston gör böljande vågor till stabil elenergi

Att omvandla ett pulserande inflöde av havsvatten med 60 bars tryck till ett jämnt strömmande flöde för stabil elproduktion är en spännande utmaning. Lägg till en snäv tidplan och skarpa krav på att rymmas i en container så blir det riktigt kul, åtminstone om man frågar Patrik Johansson, projektledare inom industrisystem på Armatec. Nu är den färdiga lösningen på väg till Gran Canaria för att testas i en fullskalig vågenergianläggning från danska Wavepiston.