Hoppa till innehåll

Film

Att leverera ett färdigbyggt system ställer stora krav på ett strukturerat arbetssätt. En etablerad projektmodell tillsammans med projekthanteringsrutiner understödjer och säkrar slutprodukten, dels för att den ska motsvara kundens förväntningar men framförallt för att säkerställa kvaliteten. När enheten är tillverkad slutbesiktigas alltid systemet, denna besiktning dokumenteras och ingår i slutdokumentationen.