Hoppa till innehåll

Kyla

Kyla är en hygienfaktor i ett modernt samhälle. Skapad kyla återfinns i nästan alla sammanhang. Tillsammans med NordiCold erbjuder vi en rad innovativa och klimatsmarta lösningar.

Kunskap

NordiCold fläktkatalog

I fläktkatalogen hittar du hela vårt lagerförda sortiment av fläktar och motorer. Det innefattar även ett stort sortiment av lågenergimotorer och fläktar som har en verkningsgrad på över 65 %.

Öppna fläktkatalogen

Embraco produktväljare

Välj rätt aggregat med Embraco Nidec produktväljare.

Testa nu

Embraco toolbox app

Med Embraco toolbox app har du ett smidigt verktyg med cross reference funktion alltid nära till hands. Designad för tablet och smartphones.

Ladda ner

Applikationer

Luftkylda utomhusaggregat för kylrum

Våra luftkylda utomhusaggregat lämpar sig för kylsystem i en rad verksamheter. Allt från kylrum i storkök på sjukhus, skolor och äldreboenden till något mindre kylar i konditorier, närbutiker och restauranger. En jämn kyltemperatur bevarar smak och minimerar svinn.

Läs mer om applikationen

Lågenergifläktar med EC-motor för kylning

Priset på el kan svänga kraftigt och utfasningen av fossila bränslen och kärnkraft medför ytterligare osäkerheter kring prisbilden. Därför finns det goda skäl att satsa på energisnåla fläktar med EC-motorer för kyldiskar i butiker som säljer livsmedel. Det går också att förse fläktkonvektorer med EC-motorer för att spara energi och skapa ett bättre inneklimat, till exempel på hotell och kontor.

Läs mer om applikationen

Kontakta oss

Ulrich Andersson

Teknisk säljare, Kyla

031-68 62 94
ulrich.andersson@armatec.se

Fredrik Karlsson

Storkundsansvarig, Kyla

031-68 62 97
fredrik.karlsson@armatec.se

Jan Schmidt

Teknisk säljare, Kyla

031-68 62 93
jan.schmidt@armatec.se

Jonas Elmnäs

Försäljningschef, Kyla

031-89 01 56
jonas.elmnas@armatec.se

Fredrik Johansson

Projektledare, Kyla

031-89 01 53
fredrik.m.johansson@armatec.se

John Wilhelmsson

Försäljningsingenjör, Kyla

031-89 01 93
john.wilhelmsson@armatec.se