Hoppa till innehåll

Lågenergifläktar med EC-motor för kylning

Priset på el kan svänga kraftigt och utfasningen av fossila bränslen och kärnkraft medför ytterligare osäkerheter kring prisbilden. Därför finns det goda skäl att satsa på energisnåla fläktar med EC-motorer för kyldiskar i butiker som säljer livsmedel. Det går också att förse fläktkonvektorer med EC-motorer för att spara energi och skapa ett bättre inneklimat, till exempel på hotell och kontor.

Fläktar med AC-motorer brukar ha en verkningsgrad på 10-20 procent, medan EC-motorer når ungefär 60 procent. I till exempel en mellanstor livsmedelsbutik finns det vanligen hundratals fläktar för kyl- och frysförvaring längs väggar och mittgångar. Att byta till fläktar med EC-motorer gör stor skillnad på elförbrukningen. Du räknar snabbt hem investeringen.

Den höga verkningsgraden gör också att EC-motorer alstrar mindre överskottsvärme än AC-motorer. Det dämpar kylbehovet både vid de enskilda kyl- och frysenheterna och för butiken som helhet – ännu en källa till besparingar.

Våra lågenergifläktar med EC-motor är direkt utbytbara mot fläktar med AC-motorer. De går att få som IP66 och i ATEX-utförande för kylsystem med HX-köldmedier. Varvtalsstyrning gör det möjligt att hålla nere antal fläktmodeller i installationen.

Ta första steget mot lägre energiförbrukning och bättre fläktprestanda. Kontakta oss, så förser vi dig med den kunskap och de produkter du behöver.