Hoppa till innehåll

Aktuellt

Nya produkter som lanseras, nya medarbetare som presenteras, nya projekt som realiseras. Det händer ständigt något nytt på Armatec. Ta del av det senaste, här och nu.

Nyheter

Armatec koncernen gör två danska förvärv

Armatec koncernen, som ingår i Ernströmgruppen, har idag förvärvat 100 % av aktierna i de två danska bolagen Dansk Ventil Center A/S (DVC A/S) och Valtor Offshore A/S från den holländska koncernen ERIKS…

Läs mer

Inte större än en EUR-pall och busenkel att installera

Den som har burit in en undercentral vet att centimetrarna lätt hamnar på fel sida och att utstickande delar gärna hittar något att kroka i. Likaså att driftsättningen kan vara ett bekymmer, som i nästa…

Läs mer

Demonstration av nykomling från SIHI/Flowserve

Under vecka 20 besöker Armatec utvalda kunder där de får ta del av en teknisk demonstration av vårt senaste tillskott i pumpsortimentet, SIHI-dry.

Läs mer

Ny fjärrvärmecentral pressar ned returtemperaturen

Många saker går att debattera i oändlighet – för eller emot. Men inte förmågan hos en plattvärmeväxlare att överföra värme. Den är vad den är och du behöver korrekta siffror för att inte riskera en orimligt…

Läs mer

Evenemang

Alfa Laval Roadshow

Nu ger vi oss ut på vägarna med Alfa Laval Roadshow - vi har lastat bilen med det bästa vi har att erbjuda inom fjärrkyla- och fjärrvärme och besöker dig.

Läs mer

Kraftvärme 2017

Armatec närvarar självklart vid Kraftvärme 2017 där du kan prata med oss om automation och tryckavsäkring.

Läs mer

Euro Expo 2017

Industrimässan Euro Expo erbjuder möjlighet till att möta verksamma inom industri- och tillverkningssektorn för givande möten och erfarenhetsutbyten. Armatec kommer att finnas på plats, hoppas vi ses!

Läs mer

Underhållsmässan

Norra Europas största fackmässa inom drift och underhåll - självklart är Armatec och Mec-Con på plats!

Läs mer