Hoppa till innehåll

Vi gör tåget ännu lite bättre

De senaste åren har tåget fått en renässans. En viktig faktor är att tåg har avsevärt lägre koldioxidutsläpp per passagerare och kilometer än bil och flyg. Redundanta lösningar inom klimatsmart flödesteknik tryggar driftsäkerheten även i ett krisläge – och stärker därmed tågets konkurrenskraft mot andra färdmedel.

Växer i betydelse

Sveriges klimatmål är att senast 2045 ha noll nettoutsläpp* av växthusgaser till atmosfären. Att fler personresor går med tåg är ett led i att kunna nå målet.

Här är några siffror som visar vad det handlar om: Ett eldrivet tåg i Sverige (som drivs av el märkt med Bra Miljöval) släpper ut cirka 10 gram CO2 per personkilometer. Motsvarande för ett eltåg utanför Sverige är 24 gram CO2 per personkilometer. Den som däremot väljer flyget bidrar till ett utsläpp om 160-325 gram CO2 per personkilometer.

Pålitlighet och punktlighet är viktiga faktorer för valet av färdmedel både för privatresor och tjänsteresor. Det gör driftsäkerheten högintressant.

Driftsäkra system

Armatec utvecklar och bygger specialanpassade enheter för kunder som arbetar mottågoperatörer.Det handlar dels om att välja rätt produkter i rätt dimensioner, dels om att enheten ska vara driftsäker och få plats ombord. Vår breda produktportfölj och djupa tekniska kunskap gör att vi inte ryggar oavsett om specifikationen är på 5 eller 250 sidor.

Vi har till exempel bidragit till högre driftsäkerhet genom att utveckla redundanta kylsystem för omformare. Om en omformaregår sönder på grund av en trasig pump får tåget ingen el och stannar. Att snabbt växla över till en fungerande pump är den självklara lösningen. Men det kräver en dos ingenjörskonst att skapa ett tillförlitligt system somskiftar pump på mindre än en sekund.

Nu går tåget

Regeringen har fattat beslut om en nationell plan för infrastrukturen 2018-2029 om 700 miljarder, varav investeringar i järnväg landar på cirka 150 miljarder. En storsatsningsom kräver genomtänkta tekniska lösningar. Bland annat inom klimatsmart flödesteknik – vårt expertområde på Armatec.

Vi ger dig stöd kring specifika utmaningar i ett tidigt skede samt råd om produktval och dimensioneringshjälp senare i processen. Om inte vi själva har lösningen, så har vi ett väl utvecklat kontaktnät med experter hos våra många leverantörer. Kontakta oss om du vill veta mer.

* Nettoutsläpp beräknas som bruttoutsläpp minus den kol som lagras i landskapet.

Klimatsmart flödesteknik gör skillnad inom både bygg och industri

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete