Hoppa till innehåll

Armatec med i teknikrace inom vindkraft

Vindkraft står för drygt fem procent av all elproduktion i världen. Marknaden växer med fem procent årligen och förväntas vara värd 1 250 miljarder kronor år 2025. Den tekniska utvecklingen går i rasande fart – tillverkarna vill krama ut mesta möjliga energi ur den vind som sveper över land och vatten. Armatec är med genom sitt specialkunnande i flödesteknik.

Växer snabbt

Ren energi röner stort intresse och lockar till sig både investerare och teknikbolag. Världens största projekt inom vindkraft till havs just nu är Dogger Bank Wind Farm, ett område 12,5 mil utanför den engelska östkusten. Tornen är 40 till 50 meter och projektet genomförs i fyra etapper. Samtliga delar ska vara klara 2025.

”Vi märker att det rör på sig inom vindkraftsektorn”, säger Klas Blom, affärsområdeschef för Industri på Armatec. ”Det finns en vilja hos finansiärer och politiker att satsa på vindkraft och industrin håller ett högt tempo för att tillgodose marknadens behov. Ett klassiskt teknikrace, där vi är med och gör skillnad för våra beställare genom att kapa utvecklingstid och leverera enheter av hög kvalitet med önskad funktion.”

Dämpar värmen

Ett vindkraftverk omvandlar rörelseenergi från rotorbladen till elektrisk energi. När energin omformas i generatorn uppstår värme som måste kylas bort. Ofta finns det också andra komponenter i samma tekniska enhet som behöver kyla för att kunna fungera optimalt och hålla utlovad livslängd.

Armatec har sedan 2013 byggt en rad kylsystem för att hantera överskottsvärmen vid energiproduktion i vindkraftverk. Det vanliga är att man använder kall luft från tornets topp för att tillverka kyla. Men sedan behöver kylan ta sig dit den ska och det är här klimatsmart flödesteknik kommer in i bilden.

Teknisk trygghet

Vår kompetens kring kylsystem sträcker sig hela vägen från start till mål. Vi är med och diskuterar teknisk utformning, väljer rätt produkter i rätt dimension, bygger ihop en färdig enhet och levererar den till den plats kunden önskar. Produkterna kommer företrädesvis från vårt egna sortiment som vi känner väl och håller reservdelar till.

”Vi tillverkar våra enheter enligt specifikation och önskemål från kund”, säger Klas. ”Sedan certifierar vi varje enhet efter det område där den ska installeras och användas. Det kan till exempel handla om certifiering enligt IEC eller UL.”

Med tiden har vi på Armatec också utvecklat ett plattformstänk. Det kortar tiden för utveckling, vilket är nödvändigt i det teknikrace som pågår på marknaden för vindkraft, skär kostnader och kan i många fall också förenkla underhållet.

Redo för ditt race

Jobbar du med komponenter eller system inom vindkraft som behöver kylning? Hör av dig till klas.blom@armatec.se. Klas är affärsområdeschef för industriella applikationer och har många projekt i ryggen. Du är självklart också välkommen att kontakta Klas för alla typer av projekt där klimatsmart flödesteknik kan göra skillnad.

Högprioriterat område. Den 2 februari i år presenterade Regeringen ett förslag för att kunna minska anslutningskostnaderna för elproduktion till havs. Förslaget är skickat på remiss och föreslås att träda ikraft den 1 augusti 2021. Ett av många exempel på hur vind som kraftkälla är viktig på politisk nivå.

Klimatsmart flödesteknik gör skillnad inom både bygg och industri

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete