Hoppa till innehåll

Nu sätts vår kunskap på prov ute på Nordsjön

Våren 2021 publicerade vi en artikel om hur Armatec har bidragit med sitt kunnande i flödesteknik på Dogger Bank Wind Farm. Nu snurrar de första propellrarna på för fullt i snålblåsten. Eftersom det pågår ett teknikrace inom vindkraft som bara växer i omfattning, tänkte vi att det kunde vara läge att återvända till projektet.

Världens största vindkraftspark till havs

Lite drygt 12 mil utanför den engelska östkusten ligger Dogger Bank, eller Doggers bankar som området heter på svenska. Området är en stor sandbank i Nordsjön och ordet dogger är ett gammalt nederländskt ord för fiskebåt.

Dogger Bank Wind Farm är ett projekt som startade 2008 och som numera innefattar tre områden: Dogger Bank A (1,2 GW), Dogger Bank B (1,2 GW) och Dogger Bank C (1,2 GW). Det långa avståndet till land gör att vindkraftverken inte riskerar att förstöra någons utsikt. Samtidigt är vattnet så pass grunt att fundamenten till tornen kan förankras på traditionellt vis. När projektet står klart 2026 blir det världens största havsbaserade vindkraftspark.

Med åren har allt fler investerare anslutit sig till projektet. Målet är högt ställt: Sex miljoner brittiska hushåll ska få sitt elbehov tillgodosett från Dogger Bank Wind Farm. Beräkningen utgår från 2 900 kWh elförbrukning per hushåll, 30 procent verkningsgrad och installerad kapacitet om 3,6 GW. Varje rotation från en propeller genererar el för två dagar i ett hushåll.

Högre vindkraftverk innebär högre krav

Som många högteknologiska industriprojekt är även vårt omgärdat av hinder att berätta detaljer. Men i stort handlar det om att vindkraftverk ständigt växer på höjden för att kunna producera mer el per enhet. Det ställer allt högre krav på kylning av kritiska komponenter.

Vid millennieskiftet var de högsta kraftverken 100 meter höga och gav uppåt 2 MW. Motsvarande siffror i dag är 300 meter och 13-15 MW. För att ge liv till siffrorna: Eiffeltornet är 300 meter högt. Du som har åkt hela vägen upp med hissen, och upplevt när ramverket glesat ut i takt med stigande höjd, vet vilken svindlande nivå 300 meter ändå är.

Höga vindkraftverk gör att enbart vindkylning inte räcker för att dämpa temperaturen hos generatorer och likriktare längst upp i tornet där propellern är monterad. Vätskekylning via pumpar och värmeväxlare är nödvändigt för att komponenterna ska kunna prestera enligt specifikation över tid och utan onödiga driftavbrott.

Sedan en tid tillbaka snurrar propellrarna för fullt ute på Nordsjön”, säger Adam Bratt, försäljningsingenjör inom industriArmatec. ”Det är härligt att veta att våra produkter är med och bidrar till att framställa ren energi. Jag hoppas att ännu fler företag får upp ögonen för allt vi kan om tekniska system för energisektorn – till exempel inom vindkraft, vågkraft och vätgas”.

Trend mot fortsatt tillväxt

Enligt World Wind Energy Association (WWEA) installerades 41,2 GW vindkraft världen över under första halvåret 2023. Det är en ökning med nära 40 procent jämfört med 2022. Totalt finns det nu 1 000 GW installerad effekt genom vindkraft. Vänder vi blicken mot Sverige, så stod vindkraften för 33 TWh 2022. Det motsvarar en ökning om cirka 20 procent från 2021.

Vindkraft är en del av framtidens energimix. Samtidigt kräver vindkraft vilja från investerare och politiker, och kunskap från teknikinriktade konsultföretag och entreprenörer. Armatec bidrar gärna med erfarenhet och kompetens inom flödesteknik. Även om det är vinden som ska göra jobbet, så behöver den ibland lite draghjälp från vätskeburna system.

london-cityscape-sunset.jpg

Står klart 2026

Dogger Bank Wind Farm byggs i tre etapper om 1,2 GW. När anläggningen är klar 2026 täcker den fem procent av Storbritanniens elbehov.

Klimatsmart flödesteknik gör skillnad inom både bygg och industri

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete