Hoppa till innehåll

Krav på nollutsläpp

Senast 2030 för nya byggnader och 2050 för samtliga byggnader.

55%-paketet

Byggnader står för cirka en tredjedel av alla växtgasutsläpp inom EU. Mer precist för 40% av den slutliga energianvändningen och 36% av de energirelaterade utsläppen av växthusgaser.

Europeiska unionens råd har i oktober 2022 nått en överenskommelse om strängare regler för byggnaders energiprestanda inom ramen för det så kallade 55 %-paketet. Den ena delen handlar om att göra befintliga byggnader mer energieffektiva. Uppskattningsvis använder 75% av alla befintliga byggnader onödigt mycket energi och behöver omfattande renovering.

Den andra delen handlar om att nya byggnader snabbt måste nå nollutsläpp. Senast 2028 ska nya byggnader som ägs av offentliga organ vara klimatneutrala och från 2030 gäller det alla byggnader. Det finns förstås ett par undantag, till exempel för historiska byggnader.

Källa: Europeiska rådet

Så tar vi hänsyn till hela kedjan

Ta reda på mer