Hoppa till innehåll

VIRIDI och lågbly är framtiden

I dagens informationssamhälle där all möjlig kunskap finns ett knapptryck bort har vi som människor blivit mer varse om vår omgivning. Dels av nyfikenhet men främst av viljan att förändra och förbättra. Vi har koll på ingrediensförteckningar och vi tänker till på vilka typer av kemikalier vi vill undvika i våra hem när vi ska köpa in nya saker. För oss som konsumenter har det blivit en viktig punkt på agendan. Men sen finns det aspekter i livet där vi har svårare att se vad saker och ting innehåller. Byggmaterial är en sådan sak.

Där är också bakgrunden till SundaHus som sedan 90-talet tagit på sig att samla kunskap kring vilka olika ämnen som byggmaterial och produkter innehåller. Deras system innehåller idag över 40 000 olika produkter som alla syftar till att förenkla valet för framförallt fastighetsägare. Dels för att veta vad fastigheten innehåller, men framförallt för att förenkla bättre val så att det man bygger är så bra som det kan vara. I slutet på januari publicerade Corren.se en intressant artikel på ämnet i fråga. Läs gärna den.

Vi vill ju självfallet också att det ska vara enkelt för våra kunder att välja rätt. Därför har vi lanserat Armatec VIRIDI lite bättre produkter. Vi kallar dem bättre för de är utförda i smartare material. Lågbly är framtiden och vi är oerhört stolta över våra mässingsprodukter. De lämpar sig i alla typer av installationer, är bedömda av SundaHus och Byggvarubedömningen samt ställer mindre krav på omhändertagande av materialet i framtiden. Hur bra som helst.

VIRIDI-, Sundahus- eller lågbly ventiler. Kärt barn har många namn. Oavsett vad du väljer att kalla dem så är en sak säker de är det lite bättre valet och det allra bästa är att det är väldigt lätt att hitta produkterna. Gå in på den kategori som intresserar dig och klicka bara i "blyfritt" i vänsterspalten. Det ska vara lätt att fatta bra beslut.

Nyheter

Differenstryckmätare AT 1812A

Nu lanserar vi utrustning för differenstryckmätning i blyfritt utförande över pumpgrupper, smutsfilter, stammar och kretsar.

Läs mer

Återströmningsskydd AT 1159A

Kontrollerbar backventil typ EA i blyfri mässing (CW724R max 0,1% blyhalt) från VIRIDI. För vätskekategori 1-2 enligt SS-EN 1717.

Läs mer

Kulventil AT 3712

Kulventil AT 3712 av avzinkningshärdig blyfri mässing (under 0,1%), hög ventilhals, fullt genomlopp, PN 10, presspex kopplingar och stålhandtag. Packbox i grafit. För varmt och kallt tappvatten och köldbärarsystem.

Läs mer

Återströmningsskydd AT 1168C

VIRIDI skyddsmodul typ BA med gängad anslutning för vätskekategori 4 enligt SS-EN 1717. Skyddsdon i lågbly mässing (under 0,1%) med integrerat smutsfilter för kompakt konstruktion.

Läs mer

Upptäck vårt VIRIDI-sortiment

Balanseringsventil AT 1380

VIRIDI balanseringsventil i Avzinkshärdig lågbly mässing (under 0,1% bly). Lämpas för flöden i värme- och kylsystem samt på tappvatten för instrypning av VVC-slinga.

Läs mer

Reducerventil AT 4169

VIRIDI reducerventil i Avzinkningshärdig lågbly mässing (under 0,2% bly) för tryckreducering av vatten. Ger konstant lågtryck även vid varierande högtryck.

Läs mer

Kulventil AT 3700

VIRIDI kulventil i Avzinkningshärdig lågbly mässing (under 0,1% bly). För varmt och kallt tappvatten samt värme-, kyl, luft och gassystem. Kan även användas på vakuum och lättare oljor.

Läs mer

Kulventil AT 3701

VIRIDI kulventil i Avzinkningshärdig lågbly mässing (under 0,1% bly). För varmt och kallt tappvatten, samt värme-, kyl, luft och gassystem. Kan även användas på vakuum och lättare oljor.

Läs mer

Kulventil AT 3711

VIRIDI kulventil av Avzinkningshärdig lågbly mässing (under 0,1%). För varmt och kallt tappvatten och köldbärarsystem, luft och neutrala gaser.

Läs mer

Kulventil AT 3711UK

VIRIDI avstängningsventil i Avzinkningshärdig lågbly mässing (under 0,1%). För varmt och kallt tappvatten. Kan även användas i kylsystem och på luft, icke brännbara gaser och lättare oljor.

Läs mer

Kulventil AT 3713

Kulventil av avzinkningshärdig lågbly mässing (under 0,1%). För varmt och kallt tappvatten och köldbärarsystem, luft och neutrala gaser.

Läs mer

Kulventil AT 3714

Kulventil av avzinkningshärdig lågbly mässing (under 0,1%). För varmt och kallt tappvatten och köldbärarsystem, luft och neutrala gaser.

Läs mer

Kulventil AT 3716

VIRIDI kulventil av avzinkningshärdig lågbly mässing (under 0,1%). För varmt och kallt tappvatten och köldbärarsystem, luft och neutrala gaser.

Läs mer

Avstängning med låg blyhalt

Högre krav med sänkta gränsvärdena för hur mycket bly som får lösas ut från vissa material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Vi har en kvalitetsventil som möter kraven på tappvatteninstallationer.

Läs mer om applikationen