Hoppa till innehåll

Sedan den sista juni ställs nya krav på ventiler för tappvatten

Är ni medvetna om att kraven gällande ventiler för tappvatten är förändrade? EU har sänkt gränsvärdena för hur mycket bly som får lösas ut från vissa material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Självklart har vi redan vidtagit relevanta åtgärder och har produkter som möter de högre ställda kraven.

Bakgrunden till införandet av gränsvärdet är att Europeiska myndigheten för livsmedelsäkerhet, som agerar rådgivare åt Europeiska lagstiftare, menar att bly i dricksvattnet påverkar vår hälsa och framförallt har betydelse för utvecklingen av hjärnan hos barn samt risk för nervskador hos spädbarn. I Boverkets Byggregler avsnitt 6:62 Installationer för tappvatten finns ett allmänt råd där mängden utfällt bly i vatten inte får överstiga 5 mikrogram. Vilket ställer högre krav på dig som beställare.

Självklart erbjuder Armatec kvalitetsprodukter i lämpligare materialval för den typen av installation. Vi har givetvis godkända produkter som lämpar sig för tappvatteninstallationer, exempelvis 37XX-serien som är tillverkad i ett lågblymässings alternativ som är upptagen i 4MS-listan över accepterade legeringar. 36XX-serien är efter den sista juni inte längre godkänd för användande på tappvatten/tappvatteninstallationer.

Kulventil AT 3711UK Viridi

Viridi avstängningsventil för varmt och kallt tappvatten. Kan även användas i kylsystem och på luft…

Välj

37XX-serien är en del av Viridikonceptet, en av Armatecs hållbarhetssatsningar. Vi arbetar för närvarande med att utveckla konceptet till att omfatta ännu fler produkter med låg blyhalt. Vi ansöker även om typgodkännande för relevanta produkter som installeras i tappvattensystem. Viridi är exempel på den del av våra produkter som släpper ifrån sig mindre mängd bly till följd av tillverkningsmaterialet och blir på så sätt godkända 4MS-listan. I produktområden där vi ännu inte har tillverkare som tillverkar i lågbly kommer vi att uppdatera våra produktblad och övrig produktinformation så att vi istället refererar till lämpligare alternativ i de fall installationen avser tappvatten.

Koncept Ventiler & Automation

En bra anläggning ska gå att styra tillförlitligt, dag ut och dag in. Vi erbjuder moderna och hållbara installationer.

Läs mer om konceptet

Broschyr Installationsmaterial

När det gäller installationsmaterial vid nybyggnation uppfyller våra system, produkter och tjänster alltid gällande krav på kvalitet och miljö.

Läs mer om installationsmaterial