Hoppa till innehåll

Sätter hållbarhet i system

Patrik Johansson är projektledare för industriella system. Ett helhetsåtagande som sträcker sig från enskilda produktval till att skapa en energieffektiv och välfungerande anläggning. På hemmafronten klurar Patrik över bil till familjen. Skulle inte en elbil sitta rätt fint ändå?

Hej Patrik – tack för att du tog dig tid för en intervju.

Tack själv. Jag har varit på Armatec i ungefär ett år nu. Det är intressant att konstatera hur mycket mitt intresse och kunnande om hållbarhet har växt sedan jag började på bolaget.

Hur går dina kunders tankar kring hållbarhet?

Jag skulle säga att frågan om hållbarhet har vuxit kraftigt det senaste halvåret. Det är som att miljö har hamnat högre upp på agendan hos både politiker, företag och privatpersoner.

Allt fler kunder ställer till exempel krav på produkter med låga halter av svartlistade material. Det handlar dels om att minska utsläppen till naturen, dels om att den som arbetar med en viss produkt inte ska utsättas för några hälsorisker. Inom Armatec möter vi gärna kundkrav på att redovisa innehållet i de komponenter som ingår i ett system.

Vad gör ni mer specifikt för att möta kundkraven?

Det beror på hur kunden vill ha det. Vi har en lista över innehållet i de produkter som finns på våra hyllor. Vid behov begär vi in aktuell information från underleverantörer utifrån samma kriterier som vårt egna sortiment. Allt det där redovisar vi i vår systembeskrivning.

Större kunder kan ha egna bedömningskriterier för produkter. En del vill också besöka vår fabrik och granska att produktionen uppfyller deras krav. Vi är trygga i vår produktion och visar gärna hur arbetet går till och vilka certifikat som ligger till grund för verksamheten.

Hur viktigt är hållbarhet för att vinna affären?

I vissa fall är det viktigt. Men generellt är hållbarhet inte den avgörande faktorn för att knipa affären. Det är en balans mellan pris och egenskaper. Det finns också en lägstanivå. Att sälja en produkt som är direkt skadlig för miljön är ingen intresserad av.

Sedan beror det på hur man ställer frågan. När vi designar våra system, så arbetar vi för att ge önskad funktion till lägsta möjliga energiåtgång. Rätt storlekar på rör och ventiler ger låga tryckfall och nödvändig pumphöjd. Värmeväxlare är ett annat typexempel där man genom att optimera ytan kramar ut mesta möjliga energi ur växlaren.

Vad gör Armatec för att vara ett hållbart företag?

Jag tycker att vi gör väldigt mycket. Vi packar våra produkter med återanvänt material och sorterar papper, plast och metall. Vårt lager och kontor finns i en klimatsmart byggnad. Vi dricker inget buteljerat vatten och återvinner allt torkpapper. Jag upplever att det finns en drivkraft hos Armatec att ständigt bli bättre både i stort och smått vad gäller hållbarhet.

Vilken roll spelar Armatec i utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle?

Vi är en leverantör av komponenter som används för byggnader och industrier. Genom att förse kunderna med bra produkter och högpresterande system bidrar vi till ett mer hållbart samhälle. Vårt led i kedjan är kanske inte så synlig för de flesta, men våra produkter och system spelar en avgörande roll för en hållbar slutprodukt.

Hur bidrar du till den utvecklingen i din yrkesvardag?

Jag förmedlar önskemål kring hållbarhet till våra produktansvariga. Den information som våra kunder ger oss i projekten, eller i största allmänhet, är viktiga att fånga upp för att vi ska kunna utveckla Armatec till något ännu bättre.

Vad gör du privat för att bidra till en bättre miljö?

Slänger minimalt med sopor. Återvinner och sorterar plast, papper och metall så mycket det går. Komposterar. Driver ett projekt i den bostadsrättsförening där jag bor för att installera solceller på taken på föreningens byggnader.

Sedan skulle jag gärna vilja gå över till elbil. Men det är många frågor. Hur ska vi använda bilen? Hur stort batteri behövs? Beslutet dröjer ett tag till, men att elbil hör framtiden till är inget att tveka på. Det är inte så många år sedan laddstolpar längs bensinmackarna sågs som en framtidsvision. Nu är vi där och utvecklingen går i en rasande fart.

Vill du diskutera ett aktuellt projekt?

Eller veta mer om hur era projekt och applikationer kan bli mer klimatsmarta? Skriv några rader så hör vi av oss.