Hoppa till innehåll

Teknikrum i prefab minskar materialspillet

Ju mindre byggmaterial som går till soporna, desto bättre för miljön. Med prefabricerade enheter som Armatec Iziflex går det att reducera materialspillet. Eftersom vi bygger inomhus – väl skyddade från solgass, ösregn och vinterkyla – är det enklare att planera åtgången av material och göra rätt från början.

Tanken om prefab

Sverige har en lång tradition av att använda förtillverkade byggnadselement. Drottning Kristina (1626-1689) lär ha uppfört ett av sina jaktslott med byggnadsdelar i prefab. När småhusindustrin tog fart på 1920-talet började flera sågverk att tillverka byggnadselement.

Numera sträcker sig tanken om förtillverkning långt utanför stommen. Inom vårt område, klimatsmart flödesteknik, är prefab ett sätt att kapa såväl tid och kostnader som materialspill och trängsel på byggarbetsplatsen. Det enda som egentligen behövs är en specifikation över tillgänglig yta, dimensioner på anslutningar samt om det rör sig om värme, kyla eller ånga.

Rätt från början

Armatec Iziflex är namnet på våra förtillverkade och kundanpassade teknikrum. Varje produkt som ingår är vald utifrån ett livscykelperspektiv. Det handlar om att väga samman en rad faktorer som energiförbrukning, serviceintervall och teknisk livslängd.

Nästa steg är att vi bygger en färdig enhet av alla delar. Vi har de flesta produkter på lager och resten tar vi in enkelt via våra vanliga handelsvägar för de varumärken vi företräder. Inga produkter blir utbytta på sluttampen – du kan förvänta dig kvalitetsprodukter rakt igenom.

All montering sker inomhus i våra väl tempererade och rena lokaler. Det gör det lätt att göra rätt från början. Inga frusna fingrar eller svettiga ryggar som ställer till det, utan en god arbetsmiljö som minimerarrisken för såväl materialsvinn som att någon tappar en produkt och måste kassera den. En annan aspekt är färre transporter till och från byggarbetsplatsen. Det minskar utsläppen och dämpar ljudnivån för de som bor och arbetar i närheten.

Allt vanligare

Armatec Iziflex väcker intresse hos många av våra kunder inom entreprenad och industri. Inte undra på. Prefab löser en mängd utmaningar som exempelvis ”omöjliga” tidplaner, stark prispress, ont om arbetskraft och behov av en snabb uppstart utan småfel. Du vet också att alla ingående delar är valda ur ett livscykelperspektiv. Och du kan vara trygg i att det inte uppstår något onödigt materialspill. En helhet som gör prefabricerade teknikrum till ett hållbart val.

Vill du veta mer om Armatec Iziflex? Du är varmt välkommen att höra av dig. Ta chansen att utmana oss – vi ger dig gärna ett alternativt förslag till platsbyggt att ta ställning till.

Klimatsmart flödesteknik gör skillnad inom både bygg och industri

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete