Hoppa till innehåll

Behåll befintlig temperatur

Värmesystem i äldre hus är ofta dimensionerade för en hög framledningstemperatur. Det gör det svårt att slänga ut oljepannan. Såvida du inte väljer vår lösning med biobränsle.

Förnya värmesystem utan att ändra systemtemperatur

Med en biobränsleeldad panna kan du byta ut din oljepanna och samtidigt behålla ditt krav på hög framledningstemperatur till värmesystemet. Gamla hus med sämre isolering kräver minst 70-80 grader fram till radiatorerna. Värmepumpar kan nå max cirka 68 grader utan tillsats av el.