Hoppa till innehåll

Värm upp miljövänligt

Investera i en biobränsleeldad värmeanläggning för din process. Det ger ditt företag en positiv miljöprofil samtidigt som du vinner god värmeekonomi och säker drift.

Vårt fokus

Vi på Armatec är experter på pannanläggningar för biobränslen. Våra system klarar många års ekonomisk värmeproduktion – utan krångel eller överraskningar. Vi sysslar inte med villavärme och vi bygger inga stora kraftverk. Vårt område är anläggningar på 100 – 2000 kW för kommuner, bostadsområden och företag. Biobränslen förnyas hela tiden och de är mycket snällare mot miljön. Barnsjukdomarna är avklarade och de flesta är överens om att biobränslen kommer att ha en ledande roll i vår framtida energiförsörjning.

Framtidssäkert

Biobränslen har framtiden för sig. De finns inom landets gränser och skärpta miljökrav gynnar användning i både stor och liten skala. Kyotoprotokollet, kommande utsläppsskatter och sysselsättningspolitik talar starkt för inhemsk produktion av förnyelsebara energiråvaror. Därför är det klokt att redan nu planera för en övergång till biobränsle.

Ekonomiskt

Biobränslen kostar idag mindre än hälften jämfört med olja. I framtiden kommer skillnaden troligen att bli ännu större. Verksamheter som idag har skattesubventioner för sin oljeförbrukning kan räkna med drastiskt ändrade förutsättningar. Men det är inte bara bränslet som är billigt - själva pannanläggningen är en säker systemlösning som är enkel och billig att underhålla. Investeringen är måttlig och vi har flera kunder där återbetalningstiden varit betydligt kortare än ett år.