Hoppa till innehåll

Våra värderingar

Armatecs värderingar ska prägla verksamheten i stort men också vara utgångspunkten i våra dagliga uppgifter. Vi utgår ifrån tre kärnvärden: kompetens, engagemang och kundnytta. Viktigast för oss är att du känner att vi lever som vi lär.

Våra kunders önskemål är kärnan i vår verksamhet och de är vi alltid lyhörda för. Vi är ett kunskapsföretag som värdesätter kompetens. Armatec strävar efter att alltid erbjuda bästa möjliga tekniska lösning som garanterar lång livslängd, hög produktivitet och tillgänglighet samt god ekonomi över tid.

Alla våra lösningar kräver stort samarbete och förutsätter att alla våra medarbetare känner delaktighet, samhörighet och driv. Vi utgår från våra kunders krav och önskemål och är alltid engagerade i varje fråga som dyker upp. Lika engagerade är vi i vårt arbete och vi strävar kontinuerligt efter att utvecklas och förbättras.

Vår drivkraft är inte bara att möta våra kunders förväntningar utan att ständigt försöka överträffa dem. Om vi utvecklas, förbättras, följer utvecklingen och strävar efter att leda den kan vi erbjuda produkter och tjänster som medför kundnytta. Genom att leva som vi lär kan vi uppfylla vårt löfte om att vara en partner att lita på.

Vidare till vår Uppförandekod