Hoppa till innehåll

Lyckat samarbete med RTK reglerventiler i Norden

Armatec representerar det tyska företaget RTK i Sverige, Danmark och Finland. Det är något vi verkligen uppskattar då RTK är världsledande specialister på reglerventiler. Deras filosofi och arbetsmetoder resulterar i överlägsen produktkvalitet. Vi fick en pratstund med deras vd Peter Laube.

När du håller en kägelventil från RTK i handen kan du se kvaliteten med blotta ögat. Alla delar till reglerventilerna tillverkas och sätts samman egenhändigt och man kompromissar aldrig när det gäller kvalitet. Allt är väl tilltaget i standardutförandet och skulle inte det räcka kan materialet anpassas i nästan alla delar – spindel, spindeltätning, kägla med mera.

Hemligheten bakom framgångarna

Varför är RTK så framgångsrikt? När vi pratar med olika personer i företaget utkristalliseras följande faktorer:

Mod – alla anställda uppmuntras att komma med idéer på förbättringar. Rutiner och arbetsprocesser ifrågasätts och utvärderas i syfte att optimera produktionen. Utan påtryckningar från ledningen. Dessutom genomförs workshops med kunder för att få värdefull återkoppling.

Tradition – det spelar ingen roll hur mycket som ifrågasätts och förändras i arbetsprocesserna, en sak kommer alltidatt vara sig lik: RTK ska tillverka pålitliga och hållbara produkter som lever upp till högsta industristandard, har lång livslängd och problemfri funktion. Självklart kontrolleras och testas nya produkter minutiöst.

Innovation – det spelar ingen roll om det handlar om dimensioneringsprogram, automatiska tillverkningsprocesser, produktkonfigurationer eller automatiska kontrollsystem. Koncept som i dag är industristandard har ofta utvecklats av ingenjörerna på RTK.

Pålitlighet – välutbildade medarbetare anpassar sig snabbt efter olika kundbehov. Det sker främst genom att de olika avdelningarna arbetar gränsöverskridande. Att snabbt kunna hantera oförutsedda händelser är viktigt då kunderna alltid ska kunna lita på att RTK håller sina löften.

Noggrannhet – oavsett om det gäller försäljning, konstruktion, produktion eller planering så kan kunderna lita på att alltid få specialisthjälp. Ingenting lämnas åt slumpen eftersom noggrannhet är nyckeln till leveranser som motsvarar kundernas förväntningar.

Kvalitet – med över 40 års erfarenhet har RTK hjälpt kunder med processkontroll inom alla typer av applikationer. RTK skapar mervärde för kunderna genom forskning och utveckling, kvalitetsprodukter och hög service. Företaget ser sig inte som ventiltillverkare utan ingenjörer inom reglerteknik.

Hej, Peter Laube, vd RTK!

Vilka är era fördelar gentemot konkurrenterna?

– Vi har ett komplett sortiment av DIN- och ANSI-ventiler. Både tvåvägsoch trevägsventiler. Samtliga ventiler tillverkas i Tyskland och varenda exemplar testas och dokumenteras innan leverans. Dessutom kan vi erbjuda ett komplett sortiment av elektriska och pneumatiska manöverdon. Dessutom måste jag lyfta våra skickliga och engagerade medarbetare. Det är de enskilda individerna som gör den stora skillnaden.

Vilken är Armatecs största styrka?

– Som alltid är det människor det handlar om. Armatec har en stor, kunnig och vältränad säljorganisation. Det är en stor fördel.

Varför valde ni att samarbeta med Armatec på den nordiska marknaden?

– Armatec har en bra marknadsnärvaro i de skandinaviska länderna. De är välorganiserade och fokuserade på sin uppgift. Dessutom har de en bra besättning i form av mycket skickliga medarbetare. Och inte minst viktigt – deras produktportfölj kompletterar våra produkter på ett bra sätt.

Vad förväntar du dig av samarbetet i framtiden?

– Jag hoppas förstås att det ska fortsätta att växa och bli ännu mer framgångsrikt. Målet är en djupare marknadspenetration, att tillföra nya produkter och täcka in ytterligare applikationsområden, till exempel kraftindustrin.