Hoppa till innehåll

Komplicerad takavvattning av Emporia i Malmö

Ända sedan Öresundsbron invigdes år 2000 har Malmö varit i ständig utveckling. i stadsdelen Hyllie pågår den största utbyggnaden och i oktober öppnar Emporia, Skandinaviens största shoppingcenter. den mäktiga byggnaden har en park på taket vilket ställer speciella krav på takavvattningssystemet. Vi tog oss an utmaningen tillsammans med Bravida.

I stadsdelen Hyllie ligger Malmös största utbyggnadsområde. Här finns Point Hyllie, ett storslaget byggnadsprojektet som består av butiker, restauranger och kontor samt bostadsrättslägenheter. Station Hyllie, som är det sista stoppet innan Öresundsbron, öppnades i samband med invigningen av Citytunneln. Malmö Arena är en topp­modern anläggning för sport och andra evenemang. Och näst i tur står alltså shoppingcentret Emporia. Emporia, som betyder handelsplatser på latin, blir Skandinaviens främsta shoppingcenter med en internationell atmosfär, ett
komplett utbud av butiker och en hög servicenivå.

Emporia kommer att få fyra våningar, en takterass med utsikt över Öresundsbron, en huvudentré med dubbelkrökta glasytor, fem olika torg, parkeringshus och parkeringsplatser i direkt anslutning samt en grön park på taket för rekreation och annorlunda upplevelser. På en yta av 93 000 kvm kommer det att erbjudas shopping, mat, kultur och nöjen i över 200 butiker, restauranger och caféer i tre plan och en unik takpark. Totalt kommer 3000 anställda att ta emot cirka 25 000 besökare varje dag.

Besökarna ska få en känsla av att flanera i en stadspark för att kunna varva ner från den värsta shoppingstressen

Park på taket

Att shoppa kan vara stressigt och tålamodskrävande. Uppe på taket kommer det att finnas en park där gästerna kan varva ner i en skön miljö. I parken finns sju kullar, gräsmattor för lek och vila, prydnadsgräs och blommande perenner samt planteringar med växter som kattfot, blåklocka, krokus och vildtulpan. Takparken är en viktig del av den estetiska upplevelsen men den har även en rad olika praktiska egenskaper. Det gröna taket tar upp och binder föroreningar vilket bidrar till en bättre miljö i Hyllie. Andra fördelar är att taket dämpar buller, fördröjer dagvatten och minskar på så sätt behovet av dagvattensystem. Dessutom isolerar taket bra och minskar därför energibehovet.

Intressant takavvattningsprojekt

Takparken ställde speciella krav på takavvattningen. Claes Manner och Ulf
Munther på Armatec hade många givande diskussioner med konsulten Martin Åvall från ÅF Infrastruktur AB. Det handlade främst om vilka krav som skulle ställas på dimensioneringen av takavvattningssystem och bräddavlopp. Claes och Ulf ville ta höjd för det allt mer intensiva regnandet i landet

– Desto mer regn till följd av klimatförändringarna, ju högre krav på dimensionering av takavvattningssystem och bräddavlopp. Som det ser ut i dag är svensk praxis med 0,013 l/s kvadratmeter lägst i hela Europa. Tyskland och Frankrike har 300 l/s/ha respektive 500 l/s/ha. På grund av konstant ökad nederbörd vill vi därför höja värdet till minst 180 l/s/ha. I dag finns tyvärr inga klara regler på hur bräddavloppen ska utformas. Det är vanligt att montera ett 50 mm rör genom taksargen 50 mm ovan
ränndalen. Men ett sådant rör har en mycket liten kapacitet. Därför rekommenderar vi att man i varje ände på ränndalen monterar en UV-brunn med en 60 mm hög förhöjningsring. Vattnet leds invändigt ner till 1 m ovan golv där man låter den gå igenom väggen och mynna fritt. Brunnen kan då avvattna lika mycket vatten som det ordinarie systemet. En sådan lösning är tekniskt överlägset andra alternativ och det borde bli ett myndighetskrav på att alla tak skall förses med denna lösning.

Martin Åvall ger sin syn på saken.

– Jag var inte beredd att gå lika långt som Armatec ville i det här fallet. Det handlade ju inte om ett vanligt platt tak, utan en takpark där ett stort antal människor ska vistas. Ett sådant tak byggs för helt andra laster än normalt. Och inte minst viktigt – gräset, kullarna och växtligheten kommer att ge en avsevärd fördröjning jämfört med traditionella tak där vattnet rinner undan i snabb takt. Därför kompromissade vi och beslutade oss för att gå på ett värde av 150 l/s/ha, avslutar Martin.

Är du nyfiken på hur vi löste det nya takavvattningssystemet till Emporia köpcentrum? Såhär gjorde vi:

Emporia består av tre huskroppar och vi ställdes inför en rad tekniska utmaningar. När projektet startade var inte taken färdigprojekterade, varför samlingsledningar och stammar fick placeras utan denna vetskap. Allt takvatten från hela projektet skulle ledas till en damm utanför entrén. Nivåskillnaden mellan golv och damm var inte mer än 1,5 meter. Vattnet skulle ledas som mest 200 meter, varav 175 m under golv. Det uteslöt i praktiken möjligheten att använda ett konventionellt avvattningssystem som kräver fall.

Handelsdelen på 27 000 kvadratmeter har ett tak med kullar, sedumväxter, gångbanor, lanterniner och fläktrum. Tanken är att besökarna ska få en känsla av att flanera i en stadspark för att kunna varva ner från den värsta shoppingstressen. Problemet var att veta hur vattnet fördelar sig över taket. Det löste vi genom att bygga upp ett rutnät av rännor där alla brunnarna har förbindelse med varandra. Takets bräddavloppssystem skulle ha samma kapacitet som det ordinarie systemet.

I detta fall innebar det att 400 l/s skulle avledas. Det blev möjligt med hjälp av 10 UV bräddavloppsbrunnar med en kapacitet på 40 l/s. Vattnet fick ledas ner till marknivå då det inte var möjligt att göra öppningar i fasaden. Kontoret på 4 000 kvadratmeter har ett tak som korsades av balkar på många ställen, vilket medförde flera små ytor på 10–20 kvadratmeter.

Det är för små ytor för att fungera i ett UV-System. Risken finns att brunnarna suger luft och ”punkterar” UV-Systemet. Det problemet löste vi genom att avvattna taket med konventionella takbrunnar. Dessa leddes ner en våningshöjd där vi sedan dimensionerade om det till ett fullflödessystem. Vi gjorde en vattenståndsberäkning och därefter leddes vattnet 200 m utan fall till en damm framför entrén. I parkeringshuset skulle 10 000 kvm avvattnas. Risk för sand och frysning gjorde att vi även här försåg taket med konventionella brunnar. Dessutom gjorde vi ytterligare en vattenståndsberäkning. Det hade inte varit praktiskt möjligt att lösa avvattningen på ett konventionellt sätt då vattnet skulle ledas 175 meter till dammen.