Hoppa till innehåll

Keller ser till att det byggs på säker grund

Det spelar ingen roll om det gäller fastigheter, vägar, järnvägsspår eller broar – för att ett byggprojekt ska bli rakt, stabilt och säkert måste grundläggningen vara korrekt utförd. Armatec har ett långvarigt samarbete med Keller Grundläggning som ingår i den världsledande grundläggningskoncernen Keller Group.

Keller Grundläggning är specialister på allt inom grund- och markförstärkning. Som första entreprenör i Norden började företaget djupstabilisera redan 1975. Genom åren har man genomfört otaliga projekt med hjälp av olika markförstärkningstekniker. På meritlistan står över 500 objekt i sju länder och fram till i dag har man stabiliserat cirka 6 miljoner kubikmeter lös jord.

Armatec har bra och prisvärda produkter men bäst av allt är deras snabba support

Grundläggning och geoteknik

Även om grundläggning är den viktigaste delen i byggprocessen är det sällan ansträngningarna syns och märks. Orättvist kan tyckas, men alla i branschen vet ändå att det som byggs på säker grund, alltid är en god investering. Grundläggningsteknik är ett avancerat område som inbegriper allt från olika grundläggningsmetoder och dimensioneringar till utförande och att röja och stabilisera mark ligger först i byggprocessen och maskinerna används ofta i tuffa miljöer. olika kontrollmetoder. Även geotekniska analyser krävs innan själva grundläggningsarbetet kan dra i gång. Geoteknik handlar om tekniska egenskaper hos jord och berg och hur dessa påverkar planering, tekniska lösningar och byggmetoder. När hus, vägar, järnvägar eller broar ska byggas är det geoteknikern som undersöker hur jorden ser ut, hur den är lagrad, vilken belastning den tål och vilka förstärkningar som krävs för att den ska klara av att bära de laster den kommer att utsättas för, grundläggning är ett viktigt, avancerat och spännande verksamhetsområde.

Tuff arbetsmiljö

I Keller Grundläggnings maskinpark finns sju kalkcementpelarmaskiner och femton mobila bulkupplag för bindemedel. Vid behov lånar man in maskiner från systerföretagen i andra länder. Att röja och stabilisera mark ligger först i byggprocessen och maskinerna används ofta i tuffa miljöer vilket ger stort slitage. Per Lillskog är verkstadschef och ansvarig för maskiner och övrigt material. – Om något oförutsett händer måste vi snabbt få fram material och reservdelar. En gång när jag jobbade i Finland gick det inte att få tag i våra ordinarie ventiler. Läget var kritiskt så jag ringde Armatec på vinst och förlust och fick snabbt besked om vilka alternativ som fungerade. Armatec har bra och prisvärda produkter men bäst av allt är deras snabba support, säger Per.