Hoppa till innehåll

Nyopererat värmesystem på Mölndals sjukhus

När det var dags för Västfastigheter att byta ut expansionskärlen på Mölndals sjukhus för huvuddistributionen av värme och varmvatten ville de samtidigt förbättra driftsäkerheten. Valet föll på en teknisk lösning från Armatec med samverkande kompressorer och fler men betydligt mindre kärl än tidigare.

Spännande teknik

Utan värme och varmvatten går det inte att bedriva kvalificerad sjukvård. Operationer måste ställas in och vårdavdelningar och väntrum går inte att använda. När det var dags att byta ut två expansionskärl på Mölndals sjukhus valde därför Västfastigheter att tänka ett steg längre för att förbättra driftsäkerheten.

”Utgångsläget var en värmeanläggning med två expansionskärl om 5 000 liter vardera”, berättar Olle Gustafsson, VVS-konsult på ÅF som tidigt blev inkopplad i projektet. ”Det fanns inga ritningar att utgå ifrån, så vi fick göra en beräkning över totalt systemflöde och nödvändig volym för expansion. Vi landade i insikten att det gick att välja fyra kärl om 1 000 liter vardera – alltså knappt hälften av den tidigare expansionsvolymen.”

De nya kärlen drivs av en kompressor per par. Skulle en kompressor gå sönder kan den andra kompressorn ta över driften. Det gör att det alltid går att få fram värme och varmvatten till hela sjukhuset. Men var hittar man kompressorer för expansionskärl som kan samverka vid behov?

”Jag frågade Ulf Magnusson på Armatec om de kunde hade någon lösning med kompressorer som samverkar” fortsätter Olle. ”Ulf lät tveksam, men ringde tillbaka efter ett tag och var eld och lågor. Deras nya leverantör för expansionskärl, tyska Reflex, hade just en sådan lösning.”

Nyligen driftsatt

Projektet drog igång våren 2018 och under sommaren driftsattes de nya expansionskärlen och kompressorerna. Överkopplingen från befintliga till nya kärl har skett stegvis för att inte äventyra försörjningen av värme och varmvatten på sjukhuset.

”Samtliga inblandade i projektet har gjort sitt yttersta för att det nya systemet ska komma igång smidigt och vara enkelt att använda”, säger Per-Åke Kihlberg, installatör på VVS-Teknik/Bravida. ”Så här långt har allt gått bra. Jag har tittat till systemet med jämna mellanrum och det har presterat som det ska. Det ska bli intressant att följa utvecklingen i vinter när värmenivån ökar i systemet och får mer vatten att expandera.”

Men projektet är inte slut i och med att driftsättningen är klar. Ytterligare en åtgärd väntar för en ännu säkrare försörjning av värme och varmvatten på Mölndals sjukhus.

Indelning i sektioner

Västfastigheter har i samband med bytet av expansionskärl valt att se över hela värme- och varmvattensystemet. Tanken är att dela in systemet i fler sektioner. Genom att gå från ett centralt system till flera mindre system minskar risken ytterligare för omfattande driftstopp. Även det var ett tungt vägande skäl till att välja en lösning med flera mindre expansionskärl. Det gör det möjligt att flytta ut enskilda kärl till andra delar av sjukhuset i framtiden ”Det är alltid lite nervöst när man föreslår en ny teknisk lösning, och visst har vi stött på några problem längs vägen”, säger Ulf Magnusson, teknisk säljare på Armatec. ”Men det måste man väga mot möjligheten att kunna öka driftsäkerheten för försörjningen av värme och varmvatten på Mölndals sjukhus. Som helhet är det här ett lyckat projekt – inte minst tack vare ett fint samarbete där alla inblandade har dragit åt samma håll. ”

Tryckhållning & Expansion

Ett bra system för tryckhållning fördelar värmen och kylan optimalt. Det kanske låter självklart, men är en konst att få till. Vi kan den konsten hela vägen från teori till praktik.

Läs mer om Tryckhållning