Hoppa till innehåll

Slit och släng är inget för Rottneros

När matarvattenpumparna i Vallviks Bruk började bli till åren ställdes underhållsingenjör David Hägglund inför ett klassiskt dilemma. Var det läge att skrota dem och köpa nya eller gick det att hitta något annat alternativ? Det här är berättelsen som visar att det lönar sig att kolla runt lite innan man faller för frestelsen att anamma slit- och slängmentaliteten.

Rottneros Bruk ligger i Sunne kommun i Värmland. Pappers- och massatillverkningen började i slutet av 1800-talet och i koncernen ingår även Vallviks Bruk som ligger vid Ljusnans utlopp i Hälsingland. Vid Vallviks Bruk fanns det tre matarvattenpumpar i olika storlekar. En huvudpump, som var den enda som klarade av full produktion, samt två reservpumpar. En eldriven och en ångturbindriven om bruket skulle bli strömlöst. Med åren blev huvudpumpen sliten och i behov av renovering. Men i och med att ingen av reservpumparna klarade av full produktion gällde det att hitta alternativa lösningar.

Köpte begagnade pumpar

Lösningen på problemet kanske kunde lösas av Billerud Korsnäs, världsledande leverantör av fiberbaserat förpackningsmaterial. På deras fabrik i Skärblacka fanns tre pumpar, varav en hade använts som reservpump och endast provkörts några timmar per år. Om man köpte pumparna från Billerud, skulle den ena kunna ersätta Vallviks eldriva reservpump, den andra skulle fungera som reservpump på förrådet. Så långt gott och väl. Men det fanns några saker som David Hägglund var tvungen att ta ställning till.

– För det första stod pumparna från Skärblacka på fundament som behövde anpassas efter den typ av elmotor som skulle väljas. Vilket i och för sig inte var några större konstigheter. Däremot var jag lite bekymrad för att de inte hade avtappning på 51 bar som våra nuvarande pumpar hade. Så frågan var om det gick att bygga om dem eller om det skulle bli mer ekonomiskt fördelaktigt att köpa en helt ny pump.

Jag kontaktade Armatec för att höra hur de såg på saken. Jag fick bra respons och snabba besked.

Bra support från Armatec

Det här var strax efter det att SIHI valt Armatec som ny representant på den svenska marknaden. Men av vana började David med att kontakta sin tidigare servicepartner.

– Där fick jag höra att det var svårt att få fram reservdelar och att det inte lönade sig att försöka bygga om pumpen. Det bästa var att köpa en ny från dem i stället. Så jag kontaktade Armatec för att höra hur de såg på saken. Jag fick bra respons och snabba besked. I juni månad skickade Armatec iväg pumpen till SIHI-fabriken i Tyskland där den byggdes om för att passa produktionskraven i Vallviks Bruk.

– Det var en snabb process, redan i slutet av augusti levererades pumpen – ombyggd med nya delar, blästrad och nymålad. Det kändes som det var en helt ny pump, säger David.

Rottneros är ett av världens ledande specialistföretag inom utveckling och produktion av massa. Målet är att förse kunderna med massa applikationer som stärker deras marknadsposition och lönsamhet. Inom området slipmassor för den öppna marknaden är företaget den enskilt största globala aktören.Rottneroskoncernen producerar pappersmassa vid två massabruk. I Vallvik till verkas kemisk massa, medan bruket i Rottneros i Värmlandproducerar mekanisk massa. Kemisk pappersmassa framställs genom kokning av vedråvaran i kemikalier, och har högre vithet och styrka än mekanisk massa.Mekanisk pappersmassa framställs genom en mekanisk process för fiber separering och bearbetning. Den har högre bulk, styvhet och opacitet än kemisk massa.