Hoppa till innehåll

Fortum satsar stort på bioolja i Värtahamnen

Fortum fortsätter utfasningen av fossila bränslen i sin värmeverksamhet. Stora investeringar har gjorts i ny lossnings- och lagringsutrustning för förädlade biobränslen i Energihamnen i närheten av Värtaverket. När Fortum skulle renovera rörsystemet för distribution av flytande bränsle tog man hjälp av Armatec.

Vid Värtaverket producerar Fortum värme, kyla och elkraft. Bränsledepån är lokaliserad i Energihamnen vid Norra Kajen i Värtahamnen. Bränslen lossas, lastas, behandlas och lagras i Energihamnen. Bränsletransporter till depån sker huvudsakligen med fartyg och i mindre omfattning med tankbilar och järnväg. Flytande bränslen som lossas, distribueras till cisterner. I bränsledepåerna finns tiotals oljecisterner, i storlekar mellan 2000 m3 och 30000 m3 .

Bioolja ersätter fossil olja

Biooljorna används för värme- och elproduktion och i dag använder de svenska fjärrvärmeverken mer bioolja än fossil olja. Bioolja är flytande fett eller fettsyror framställt ur biomassa. Biologiskt ursprung kan vara till exempel oliver, soja, raps, gran, tall, regnskogspalm, bomullsfrön, fisk och slaktrester. Nästan all bioolja som används i energiproduktionen i dag är olika typer av vegetabiliska restprodukter. Vanliga blandningar är tallbecksolja, palmolja och raps.

De har bra och pålitliga produkter men viktigast av allt är att jag verkligen kan lita på deras leveransförmåga.

Byte av rörsystem och ventiler

Distribution av biooljan mellan cisternerna sker i ett rörsystem som vid en kontroll visade sig ha rostat både in- och utvändigt och det var nödvändigt att byta ut systemet. Ett mycket viktigt projekt då ett stillestånd i anläggningen är förenat med stora kostnader. Witold Raderius som jobbar på projektavdelningen, är ansvarig för renoveringen av rörsystemet. – Bioolja har ett lågt pH-värde vilket innebär att det är starkt korrosivt och därför måste vi renovera och byta ut vissa delar med jämna mellanrum. Dessutom innehåller oljan olika material, till exempel sandpartiklar. Dessa bildar avlagringar i ventilen som gör att den inte tätar tillräckligt bra. I samråd med Armatec beslutade vi därför att byta ut kilslidsventiler mot syrafasta kulventiler som är tätare och har längre livslängd. Witold har samarbetat med Armatec vid flera tillfällen.

– De har bra och pålitliga produkter men viktigast av allt är att jag verkligen kan lita på deras leveransförmåga. En enda dags försening innebär stora kostnader så grejerna måste helt enkelt vara på plats i rätt tid, avslutar Witold.

Nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk i Värtahamnen

Fortum bygger Sveriges största biobränsleeldade kraftvärmeverk i Värtan i Stockholm. Anläggningen är ett viktigt steg i utvecklingen av en hållbar energiförsörjning i Stockholm och Europa. Det nya biokraftvärmeverket tas i drift 2016 och kommer att ge cirka 650 000 ton minskade koldioxidutsläpp per år globalt. Dessutom utvecklar man Värtaverket genom att öka inblandningen av biobränsle i Kraftvärmeverk 6. Satsningen är en viktig del i Fortums investeringsplan för att utveckla klimatneutral el- och värmeproduktion i Stockholm.

Detta levererade Armatec:

• Spjällbackventiler

• Kulventiler av syrafast rostfritt stål

• Kägelventiler

• Säkerhetsventiler

• Ångfällor i olika material och dimensioner